Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Myyjien sitouttaminen ja motivointi 

  Ramu, Timi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää työnantajan sitouttamis- ja motivointikäytäntöjä myyntialalla. Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, miten myyntialalla voidaan parantaa työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista. ...
 • Sähkömagneettisen yhteensopivuuden lähtökohtien selvitys ajoneuvosuunnittelun tueksi 

  Koskinen, Waltteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) ja osa-alueita mitkä sisältyvät siihen. Langattoman tiedonsiirron lisääntyessä ja prosessorien kellotaajuuksien kasvaessa tarve sähkömagneettisien ...
 • Yhdysvaltalaisiin osakkeisiin sijoittavien rahastojen vertailu piensijoittajan näkökulmasta 

  Ruusunen, Oona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli vertailla Yhdysvaltojen markkinoille sijoittavien rahastojen tuottoa. Lisäksi tarkasteltiin rahastojen riskitasoja ja kykyä saavuttaa vertailuindeksin tuotto. Näiden tulosten ja tunnuslukujen ...
 • Increasing brand awareness with podcasting : Case: The YesFinland Podcast 

  Välimäki, Ville Mikael (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalization has changed the way of producing and consuming creative content, giving more opportunities to the consumer to access content they desire at any time and for the producer to create the personal content they ...
 • Modern CSR with additional introspection on CSR in regards to small and medium enterprises 

  Pakonen, Johannes (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  This work aims to provide an insight on the modern version of CSR to any and all who have an insufficient understanding of the subject. Along with giving general information, the work aims to provide direction on where to ...
 • Avanteen kanssa eläminen : tarkistuslista potilasohjauksen tueksi 

  Ala-Krekola, Niina; Rinteelä-Niemi, Saija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin tilaustyönä yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin (PSHP) kanssa. Opinnäytetyössä käytettiin toiminnallista, tuotokseen tähtäävää menetelmää, jonka tarkoituksena oli tuottaa avanneleikattujen ...
 • "Sai tehdä, osallistua ja koskea..." : Tavoitteellinen museopedagogiikka varhaiskasvatuksen menetelmänä 

  Potanina, Ekaterina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Halusin selvittää, miten museopedagogiikka voi tukea kulttuurikasvatusta päiväkodissa. Yhteistyötahojani olivat Tampereen Lintulammen päiväkoti ja Museokeskus Vapriikki. Niiden kanssa laadittiin yhteinen projekti, johon ...
 • Laura Mulveyn feministinen elokuvateoria : Katseiden valta 

  Vuorio, Heidi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni käsittelee Laura Mulveyn feministisen elokuvateoriaa ja sen peilaamista naisen rooliin elokuvissa. Analysoin opinnäytetyössäni kahta elokuvaversiota Miehet jotka vihaavat naisia -kirjasta, ruotsalaista ja ...
 • Käyttöliittymäsuunnittelutyökalu NEJ 

  Lammi, Hilkka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantaja on Acuvitec Oy, joka tuottaa selainpohjaista Acute-potilastietojärjestelmää. Acuten käyttöliittymän kehityksessä on ollut haasteita, jotka liittyvät muun muassa puutteelliseen dokumentointiin ...
 • Ylipainoisten ja lihavien lasten ja nuorten ravitsemushoito : Kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Määttänen, Venla; Niemelä, Juuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin koota yhteen tutkittua tietoa lasten ja nuorten lihavuudesta ja ylipainosta, ravitsemushoidosta sekä elämäntapamuutokseen liittyvistä motivaatiotekijöistä. ...
 • Tilikartan uudistaminen 

  Palovuori, Leena (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana oli kaupan alalla toimiva yritys, jossa hoidetaan myös samojen omistajien muiden yritysten kirjanpitoa. Yritykset ovat osake- ja henkilöyhtiöitä. Kirjanpito-ohjelman vaihtuessa syntyi ...
 • Komposiittiosan koneistettu paksuus ja pinnankarheus 

  Turja, Pyry (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työn tarkoitus oli tutkia hiilikuitukomposiitista valmistetun testiosan koneistusominaisuuksia, koneistettua paksuutta ja pinnankarheutta sekä aihetta käsittelevän tutkimustiedon että testiosan koneistamisen avulla. Paksuutta ...
 • Hoitajien näkemyksiä magneettivöiden käytöstä neuro- ja vanhuspsykiatrisella osastolla 

  Tolpanniemi, Joanna; Turunen, Sanna; Töyrylä, Riikka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää neuro- ja vanhuspsykiatrisella osastolla työskentelevien hoitajien näkemyksiä magneettivöiden käytöstä. Tavoitteena oli tuottaa tietoa hoitajien kokemuksista magneettivöiden käytöstä. ...
 • Hoitajien laiteosaamisen prosessin kehittäminen Tampereen yliopistollisen sairaalan lasten päivystysyksikössä 

  Mäki-Koivisto, Heidi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia, kuinka hyvin hoitohenkilökunta kokee osaavansa käyttää terveydenhuollon laitteita lasten päivystysyksikössä ja mitkä asiat vaikuttavat hoitajien laiteosaamiseen. Työn taustalla ...
 • Ääni tarinankerronnan työkaluna : näkökulmia elokuvan ohjaajan ja äänisuunnittelijan yhteistyöhön 

  Ala-Lahti, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä tutkitaan äänen roolia fiktioelokuvan kerronnassa ja ohjaajan sekä äänisuunnittelijan luovassa yhteistyössä. Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia työkaluja ja näkökulmia siihen, miten äänisuunnittelu vaikuttaa ...

Näytä lisää