Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Tapahtumajärjestäminen : Case Koko Suomen Kyläjuhla 

  Hietamäki, Aarne; Koivuniemi, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli järjestää, yhteistyössä Tampereen Paistinkääntäjät ry:n, Pirkanmaan Keittiömestarit ry:n, Juveneksen ja Tampereen ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan koulutusohjelman restonomiopiskelijoiden ...
 • Kahvilatuotteiden kehittäminen : case: Ravintola New York 

  Karppinen, Katri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää työn toimeksiantajana toimivan Ravintola New Yorkin kahvilan tuotevalikoimaa, erityisesti sen suolaisia tuotteita. Tutkimusongelma kohdennettiin opinnäytetyössä seuraavasti: ...
 • Kenttämyynnin perehdytyssuunnitelman kehittäminen 

  Lundberg, Aapo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kenttämyyntiä ja kyseiseen työtehtävään vaadittavaa perehdytysprosessia. MarkkinointiAkatemia MAK Oy on neljä vuotta vanha tamperelainen digitoimisto, jonka on tarkoitus kiinnittää jatkossa ...
 • Muutosjohtaminen Lean-ajatteluun siirtymisessä 

  Pihlajamäki, Tatiana; Tavast, Katariina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Nykypäivänä organisaatiot ovat lähes poikkeuksetta jatkuvassa muutoksessa ja esimiesten yksi haastavimmista tehtävistä on muutosjohtaminen. Kilpailu koskettaa kaikkia aloja ja terveydenhuoltoalallakin pyritään mahdollisimman ...
 • Brändinäkyvyys Pirkanmaalla : case: Oy Suomen Jäätelö Ab 

  Mansikka, Taru (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa tutkimus, jonka toimeksiantajana toimi Oy Suomen Jäätelö Ab (myöhemmin Suomen Jäätelö). Suomen Jäätelö on vuonna 2016 perustettu kotimainen jäätelöyritys, jonka jäätelöitä ...
 • Asianomistajan oikeudet ja velvollisuudet parisuhdeväkivaltarikosten todistelussa 

  Seppänen, Saara (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää asianomistajan oikeudet ja velvollisuudet parisuhdeväkivaltarikosten todistelussa. Vuonna 2016 toteutettu todisteluun liittyvä lakimuutos mullisti oikeudenkäymiskaaren ...
 • Imetysohjauspolku : imetysohjaus neuvolassa ja sairaalassa äitien kokemana 

  Jalonen, Riikka; Riihimäki, Emilia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten imetysohjauksen eri osa-alueet täyttyvät eräässä yliopistollisessa sairaalassa ja sen toimialueen neuvoloissa. Samalla oli tarkoituksena tarkastella muodostuuko niistä yhdessä ...
 • Yleisimmät keuhkosairaudet kliinisen fysiologian näkökulmasta : perehdytysmateriaali 

  Johansson, Maria; Jokihaara, Maria (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kliininen fysiologia on lääketieteen erikoisala, joka tutkii ja mittaa elimistön toimintoja sekä niiden häiriöitä hyödyntäen uusinta lääketieteellistä teknologiaa. Tutkittavia kohteita ovat esimerkiksi sydän- ja ...
 • Kestävä kehitys Tampereen ammattikorkeakoulun Sosionomikoulutuksessa 

  Hyyrynen, Tuija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa sitä, miten kestävä kehitys on huomioitu Tampereen ammattikorkeakoulun Sosionomikoulutuksen opetussuunnitelmassa ja opetuksessa. Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli selvittää, ...
 • Perehdytysopas Beckman Coulter AQUIOS CL -virtaussytometrille 

  Mäkinen, Jemina; Niemistö, Elisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Virtaussytometria on menetelmä, jonka avulla yksittäisistä soluista pystytään analysoimaan useita ominaisuuksia lyhyessä ajassa. Sen avulla pystytään esimerkiksi immunofenotyypittämään soluja, eli selvittämään solujen ...
 • Fifty shades of voice and more : tunteiden ja liikkeen hyödyntäminen rytmimusiikin kuorojen äänenavauksessa 

  Annala, Outi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työssä tarkastellaan, miten rytmimusiikin kuorot voisivat hyödyntää tunteita ja liikettä osana äänenavausta. Työ sai inspiraationsa Lucas Tuan Minh Hoangin Living Voice System -luennosta kesällä 2016 rytmisen kuoronjohdon ...
 • Matkailutuotteen suunnittelu ja tuotteistaminen 

  Hallikainen, Miko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia matkailutuotteen suunnittelun ja tuotteistamisen prosesseja. Työssä selvitettiin kuinka vakioituja matkailuyritysten tuotesuunnittelu ja tuotteistaminen ovat, ja mitkä matkailualan ...
 • Verkkokauppa osana monikanavaista liiketoimintaa : käytettävyyskokemus urheiluvaatevalmistajan verkkokaupasta 

  Peltoperä, Piia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee kotimaisen vaatetusalalla toimivan PK-yrityksen ja sen verkkokaupan toimintoja osana monikanavaista liiketoimintaympäristöä. Työn aihe valikoitui omaan työhöni liittyvien intressien, sekä ...
 • Säännöllisen ponnistusvaiheen ohjaaminen synnyttäjälle : kuvaileva kirjallisuuskatsaus 

  Dilveren, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ohjaaminen on yksi keskeisimpiä kätilön työn osaamisalueita. Halusin opinnäytetyössäni syventyä tutkimustuloksiin säännöllisen ponnistusvaiheen hoidosta ja yhdistää siihen ohjausnäkökulman. Opinnäytetyön tarkoituksena on ...
 • Leadership : the importance of project management skills 

  Svidkovski, Aleksandr (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  This bachelor’s thesis was written with the co-operation of a construction company that is specialized in project working. The name of the company is Tampereen Bitumikate Oy and it has been operating in the waterproofing ...

Näytä lisää