Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Kansainvälisen verkkokaupan suunnittelu pienyritykselle 

  Tuomisto, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja toivoi kansainvälisen verkkokaupan suunnittelun avulla tavoittavansa uusia asiakkaita ja kasvattavansa myyntiä. Opinnäytetyö on laadullinen tapaustutkimus, jonka tuloksena syntyi selvitys ...
 • Siltojen mallipohjainen laadunvarmistus Trimble Connectin avulla 

  Kähkönen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä käsitellään siltojen mallipohjaista laadunvarmistusta ja laatudokumentoinnin sisältöä, jota tullaan käyttämään Skanska Infra Oy:ssa. Ensin työssä käydään läpi yleisellä tasolla siltojen laaturaportointia ...
 • Seksuaalinen häirintä palvelualoilla ja sen ehkäiseminen esimiestyön näkökulmasta 

  Ruuskanen, Sini (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee palvelualoilla tapahtuvaa seksuaalista häirintää. Palvelualoilla tarkoitetaan tässä työssä hotelli-, ravintola- ja puhtausalaa. Työn tarkoitus on lisätä tietoutta seksuaalisesta häirinnästä ...
 • Versionviennin sujuvoittaminen 

  Talvitie, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa toimeksiantajan Evolvit Oy:n asiakkaalle tehtävien versiopäivitysten sujuvuutta ja vähentää näihin liittyvien inhimillisten virheiden määrää. Versiopäivitysten julkaisemista hidastivat ...
 • Ensihoitajien näkemyksiä moniammatillisesta yhteistyöstä lääkäriyksikön kanssa : Pirkanmaalla sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa työskentelevät ensihoitajat ja lääkäriyksikkö FinnHEMS 30 

  Harju, Nelli; Hyöki, Erkki; Mäkinen, Otto-Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ensihoitajien näkemyksiä sekä kokemuksia moniammatillisesta yhteistyöstä FinnHEMS 30 lääkäriyksikön kanssa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa lääkäriyksikön henkilöstölle heidän ja ...
 • Telinemenetelmävertailu betonisiltojen reunapalkkien korjaustöissä 

  Eskola, Sampo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä opinnäytetyössä tutkittiin useita erilaisia telinemenetelmiä sillankorjaustöissä. Työssä pyrittiin käymään kattavasti läpi perinteiset puutelinemenetelmät ja kertomaan ulokkeen varaan ripustettavan telineen rakentamisen, ...
 • Kaatumisilmoitusten keräämisen ja analysoinnin automatisointi 

  Kilpeläinen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Novatron Oy halusi kehittää ohjelmistojensa vianhallintaprosessia automatisoimalla kaatumisvedosten keräämisen kriittisten ohjelmistovikojen osalta. Tämän avulla haluttiin varmistaa, että kriittiset viat saadaan havaittua ...
 • Asuinkerrostalon energiatehokkuuden parantaminen 

  Arvo, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on tällä vuosikymmenellä ollut yksi suurimmista rakennusalaa muuttavista tekijöistä. Tämän taustalla on Euroopan Unionin tavoite vähentää rakennusten energiankulutusta ja lisätä ...
 • Pilarielementin suunnitteluohje 

  Pihlajamäki, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Betoninen pilarielementti on eräs elementtirakentamisessa käytetty pystysuuntainen kantava rakenne. Sitä käytetään laajasti sekä toimitila- että teollisuusrakentamisessa. Pilarielementin olennainen tehtävä on välittää ...
 • Johdatus DevOpsiin : Case blogin REST API 

  Lehmus, Anton (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarjota johdatus DevOps käytäntöön esimerkki ohjelmiston avulla. Ohjelmisto oli yksinkertainen REST tyyppinen henkilökohtaisen blogin rajapinta Node.js:llä toteutettuna. Ohjelmiston tavoitteena ...
 • Onnistuneen hakijakokemuksen luominen rekrytointiviestinnän keinoin 

  Kuivasaari, Sonja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö suoritettiin toimeksiantona Pirkanmaalaiselle henkilöstövuokrausyritykselle. Työn tavoitteena oli selvittää, miten yritys voi rekrytointiviestinnän keinoin vaikuttaa onnistuneen hakijakokemuksen luomiseen ja ...
 • Palovammapotilaan ensihoito : Koulutus Ylistaron sopimuspalokunnan miehistölle 

  Kankaanpää, Nina; Salin, Sari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan Suomessa palovammojen vuoksi sairaalahoitoon joutuu vuosittain noin 250-350 ihmistä. Noin joka viides näistä potilaista on alle 16-vuotiaita. Palovammojen vakavuus ...
 • Ohjelmistorobotiikka ja automaatiotyökalut 

  Alestalo, Antti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutustua ohjelmistorobotiikka-alaan ja saada käytännön kokemusta automaatiotyökaluista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia vaikutuksia automaatiolla ja ohjelmistorobotiikalla ...
 • Korkean rakennuksen rungon stabiliteettilaskennan tehtäväluettelo rakennesuunnittelun eri vaiheissa 

  Autio, Taneli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Sweco Rakennetekniikalle kehittämään ja tehostamaan korkeiden rakennusten stabiliteettilaskennan prosessia. Opinnäytetyön tavoitteena oli jäsennellä rakennushankkeen stabiliteettilaskennan prosessi ...
 • Keittiöt osana kerrostalon rakennussuunnittelun lähtötietoja 

  Ketolainen, Johanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kerrostaloasuntokohteen sijainnin, hinnan ja asumiskustannusten lisäksi asiakkaan osto-päätökseen vaikuttavat myös asunnon tilaratkaisut ja materiaalit. Erottuakseen joukosta asuntorakentajan tulee miettiä asunnon pohja- ...

Näytä lisää