Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Kuntoutusosastolta kotiin : ikäihmisen kotiutuksen sujuminen kotihoidon turvin 

  Koivikko, Meri; Latvala, Sonja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Ihmiset elävät yhä pidempään ja ikäihmisten palvelut halutaan keskittää koteihin laitosten sijaan. Välillä kuitenkin tarvitaan kuntoutusjaksoja osastoilla. Haasteena on onnistuneen kotiutuksen toteuttaminen, jotta kuntoutuminen ...
 • Työnhakijakokemus rekrytoinnissa 

  Siltanen, Riina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö toteutettiin toiminnallisena opinnäytetyönä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää keinoja parantaa tilitoimisto X:n työnantajamielikuvaa. Tavoitteena oli säästää toimeksiantajan resursseja rekrytoinnin osalta. ...
 • StaRRsed AutoCompactin ja manuaalisen varamenetelmän tulosvertailu Fimlab Laboratoriot Oy:llä 

  Laiho, Lasse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  C-reaktiivisen proteiinin, eli CRP:n, mittauksen yleistyttyä tulehduksien ensisijaisena indikaattorina, laskon on epäilty väistyvän käytöstä. Näin ei kuitenkaan ole käynyt. Kliinisessä laboratoriossa työskentelevälle lasko ...
 • Polttokennojen hyödyntäminen ajoneuvoissa 

  Koskela, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää polttokennojen mahdollisuuksia tulevaisuuden energianlähteinä ajoneuvoissa ja vertailla niiden ominaisuuksia sähköautoihin ja kaasuhybrideihin. Ilmaston lämpeneminen luo paineita ...
 • Ilmailuteknologian koulutus Pirkanmaalla : toisen- ja korkeakouluasteen tutkinnot 

  Kuusela, Tomi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli Pirkanmaan ilmailuteknologian koulutuksen ja osaamisen nykytilan sekä kehittämiskohteiden määrittäminen. Taustalla vaikuttivat myös toisen asteen koulutuksen reformi ja Tampere3-hanke sekä muut ...
 • Rintasyöpäpotilaan radikaalin rinnanpoiston jälkeinen lääkinnällinen kuntoutus 

  Aarinen, Linnea; Saarinen, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe käynnistyi opinnäytetyöntekijöiden omista mielenkiinnon kohteista ja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen tarpeista. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa radikaalin rinnanpoiston jälkeisestä lääkinnällisestä ...
 • Palo- ja henkilöturvallisuuden verkkokurssi Hatanpään sairaalan henkilökunnalle 

  Ruokonen, Antti; Tahvanainen, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön ajatus syntyi sairaalan johtoryhmän pyynnöstä luoda sairaalalle verkkokurssi turvallisuuteen liittyvistä asioista. Työn tarkoituksena oli suunnitella verkkokurssi henkilökunnan turvallisuusperehdytyksen tueksi. ...
 • Projektinjohto-ohjeistus Tampereen Tilapalvelut Oy:n pieniin hankkeisiin 

  Laaksonen, Petri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, joka vaihtui 1.1.2018 alkaen Tampereen Tilapalvelut Oy:ksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kiinteistönpidon projektitiimille projektinjohto-ohjeistus, ...
 • Paperittomien henkilöiden terveydenhuolto Euroopassa : Kirjallisuuskatsaus 

  Karppinen, Tiina; Salonen, Noora (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli lisätä tietoa paperittomien henkilöiden terveydenhuollosta Euroopassa. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää ...
 • Paperikoneen rullaimen ja soft-kalanterin RCM-analyysi 

  Pekkarinen, Ville (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää paperikoneen osa-alueen kriittiset laitteet ja päivittää huolto-ohjeet. Opinnäytetyö suoritettiin UPM:n Jämsänkosken tehtaalle. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia, millaista lisäarvoa ...
 • Pohjanmaan Biojalostamo -hanke 

  Virtanen, Reijo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys Pohjanmaan Biojalostamon biohiilipellettiä päätuotteenaan valmistavan 35 000 tonnin vuosikapasiteetin omaavan tehtaan raaka-aineiden tarpeista, hankintamahdollisuuksista ja ...
 • Kollektiivinen asiantuntijuus -malli osastonhoitajan työn kontekstissa 

  Nurmi, Anna-Erika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
  Yleinen ammatillisten toimintaympäristöjen muuttuminen ja monimuotoistuminen näkyvät myös terveydenhuollon esimiehien työnkuvassa ja asiantuntijuuden edellytyksissä. Enää ei ainoastaan jo tiedetyn tiedon jakaminen riitä ...
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen Original Sokos Hotel Vaakunassa 

  Lilvanen, Nora (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, että miten asiakaskokemusta voidaan kehittää Original Sokos Hotel Vaakunassa. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Original Sokos Hotel Vaakunalle. Asiakaskokemuksen kehittämistä ...
 • Kevytsähköasemien sähkösuunnittelu 

  Kosonen, Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Työ on tehty toimeksiantona ALTEN Finlandille, jonka tavoitteena on parantaa kevytsähköasemien suunnittelun tehokkuutta. Pienen tilantarpeen ja investointikustannuksen ansiosta kevytsähköasemat ovat tehokas tapa parantaa ...
 • Standardi SFS-EN 1090-2 asennustyössä 

  Solja, Pasi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella kantavien teräsrakenteiden asennukseen liittyvää standardia SFS-EN 1090 asennustyön näkökulmasta. Opinnäytetyö toimii kokonaisuudessaan toimeksiantajalle Mountplan Oy:lle ...

Näytä lisää