Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Itselleluovutuksen ja laadunvarmistuksen kehittäminen 

  Markkanen, Miikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää SRV Infra Oy:n itselleluovutusprosessia. Itselleluovutus tehdään yleisesti ennen rakennuskohteen luovutusta tilaajalle, tai seuraaville työvaiheille. Itselleluovutusta varten ...
 • Vanhustensuojeluilmoituksen tekeminen ensihoidossa : Pohjois-Savon alueella 

  Puustinen, Iiro; Marttila, Valpuri; Puharinen, Anniina; Pajarinen, Noora-Maria (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Ensihoitajat ovat päivittäin tekemisissä iäkkäiden kanssa ja heidän tulee pystyä arvioimaan iäkkäiden toimintakykyä ja kotona pärjäämistä. Ensihoitajien tulee puuttua asiaan etenkin silloin, kun iäkkään toimintakyky on ...
 • ERILAISET ELÄIMET -KERHO : Osallistava ja esteetön perheharrastus lapsille ja vanhemmille 

  Paasikivi, Petra; Waldén, Saara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli toiminnallinen kehittämistyö, jonka tavoitteena oli luoda osallistava, esteetön ja ilmainen harrastus lapsille ja vanhemmille. Tuotoksena syntyi lapsille ja vanhemmille tarkoitettu kerho. Toiminnan ...
 • Infrayrityksen toiminnan tehostaminen sähköisillä kirjauksilla ja raporteilla 

  Toivonen, Otto (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli infrayrityksen toiminnan tehostaminen sähköisillä kirjauksilla ja raporteilla. Ta- voitteina oli selvittää syyt, miksi työkirjauksia tehdään, tutustua East Dataconst Oy:n Työmaajärjestelmään ...
 • ADHD-piirteisen aikuisen kokemuksia ympäristön vaikutuksesta toimintakykyyn 

  Klein, Jenni; Hallia, Outi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  ADHD:n (attention-deficit hyperactivity disorder) eli aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön keskeisimpien oireiden yliaktiivisuuden, tarkkaamattomuuden ja impulsiivisuuden on todettu aiheuttavan usein aikuisuuteen saakka ...
 • ST-urakoinnin kelpoisuusehdot ja tulevaisuudennäkymät infrarakentamisessa 

  Kuntsi, Timo (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteina oli selvittää, mitä edellytyksiä infrarakentamisen ST-urakkamuodossa on asetettu tarjouskilpailuun osallistumiseksi, ja pidetäänkö ST-urakkamuodon yleistymistä todennäköisenä infrarakentamisessa ...
 • Muikkuvestivaalien vaikuttavuus : Alueen yritykset ja kävijät 

  Korhonen, Hanna-Kaisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö on tehty Muikkuvestivaalit ry:n toimeksiannosta ja sen tarkoitus oli selvittää Pielaveden Muikkuvestivaalien vaikuttavuutta. Opinnäytetyössä tehtiin kaksi eri tutkimusta, toinen paikallisille yrityksille ja ...
 • VENÄJÄNKIELISTEN ASIAKKAIDEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMINEN : Potilasohjeet Pihlajalinna Hammasklinikalle 

  Filippova, Diana; Mantere, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Maahanmuutto Venäjältä Suomeen lisääntyy joka vuosi. Venäjänkielisessä väestössä suurin osa ihmisistä pitää suun terveyttään heikkona ja heidän suun hoitotottumukset poikkeavat suuresti suomalaisista suun hoitosuosituksista. ...
 • Kustannustehokkuuden kehittäminen vesihuollon saneerauksessa 

  Vauhkonen, Aleksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia vesihuoltoverkon saneerauksen kustannustehokkuutta. Tavoitteena oli saada Destia Oy:lle yleiskuva tämän hetken keskeisimmistä ongelmista saneerauksessa tällä hetkellä. Tutkimuksen ...
 • LÄMPÖPUUN VALMISTUKSESSA SYNTYVÄN TERVAN HYÖDYNTÄMINEN 

  Nevala, Tiina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mihin lämpöpuun valmistuksessa sivutuotteena syntyvää tervapitoista jätenestettä voisi käyttää. Opinnäytetyö tehtiin osana Savolaisen ekopientalon modernit rakennusmateriaa-lit ...
 • Infrarakentamisen mittaustyöt ja tietomallinnus 

  Kleemola, Hanna-Riikka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli mittaustyön ja tietomallintamisen olemassa olevien resurssien tutkiminen rakentamisen työryhmissä Mestarilla. Tarve selvittää mittaus- ja tietomallinnustyön resursseja syntyy nykypäivän ...
 • Onnenkeiju poistaa surun- Satu kaltoinkohdellun lapsen tunteiden käsittelyyn 

  Kuosmanen, Susanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lapsen kaltoinkohtelu on maailmanlaajuinen ongelma ja sitä ilmenee useissa eri muodoissa. Kaltoinkohtelu on juurtunut syvälle kulttuurisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin käytäntöihin. Kansainvälisesti on arvioitu, että ...
 • Yksi, kaksi, aja : C-ajolupakurssin opetusmateriaalin kehittäminen 

  Luoma, Marjut; Reinikainen, Anni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Osallistuminen ravikilpailuihin ohjastajana edellyttää vähintään voimassa olevaa C-ajolupaa. Raviradat ja hevosjalostusliitot järjestävät C-ajolupakursseja vuosittain. C-ajolupakursseilla opetellaan ravikilpailusääntöjen ...
 • ABCD-toimintamallin ja ISBAR-raportoinnin käyttö kotihoidossa : Kysely kotihoidon työntekijöille 

  Alatalo, Henna; Kauhanen, Hanne; Koskinen, Elli (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Kuopion kaupungin kotihoidon henkilöstölle järjestettiin syksyllä 2016 pilottikoulutus asiakkaan akuutin hoidon tarpeen arvioinnista kotihoidossa (AHAA-koulutus). Koulutuksessa käsiteltiin asiakkaan tilanarviointia ...
 • Henkilöstön osaamisen kehittämissuunnitelma M/S Finlandialle : ensiavun koulutuskalenteri 

  Holopainen, Jonna; Koskinen, Arttu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn toimeksiantaja on Eckerö Line Ab Oy. Eckerö Linellä on matkustaja-alus m/s Finlandia, joka aloitti liikennöinnin vuonna 2013 kuljettaen matkustajia ja rahtia Helsingin ja Tallinnan välillä. Jokaisella risteilyllä ...

Näytä lisää