Uusimmat viitteet

 • Teknologian mahdollisuudet hyvinvointipalveluissa 

  Kekäläinen, Saku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Digitalisaation myötä myöskin kuntasektori tulee kokemaan suuren muutoksen. Digitalisaatio mahdollistaa toimintojen ja prosessien kehittymisen. Alati muuttuvassa maailmassa kuntasektorinkin on pysyttävä muutoksen mukana. ...
 • Ommellun haavan kotihoito-ohje : Potilasohje venäjänkieliselle potilaalle 

  Puolakka, Nina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Tiivistelmä Kuopion yliopistollisessa sairaalassa tehdään erilaisia leikkauksia. Haavoja syntyy tarkoituksellisesti toimenpiteiden yhteydessä tai tapaturman seurauksena. Osa leikkauksista on pienempiä ja lyhytkestoisia, ...
 • Esiselvitys Joensuun voimalaitoksen savukaasujen puhdistuslaitteiston uusintainvestoinnista ja peruskunnostuksesta 

  Ovaskainen, Ari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli esiselvitys Joensuun voimalaitoksen savukaasujen puhdistuslaitteiston uusintainvestoinnille sekä seuraavan kahden vuoden peruskunnostustarpeiden selvitys sähkösuodattimille. Työssä tutkittiin ...
 • ''Mä haluan antaa lapselleni savuttoman elämän'' : Kyselytutkimus raskaana olleille äideille 

  Pelo, Juuli; Pinoniemi, Eveliina (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Suomessa raskausaikana tupakoi vuonna 2017 12,5 % odottavista äideistä, Suomessa tupakoidaan eniten Pohjoismaissa. (Perinataalitilasto 2017). Suomessa jopa noin 10 % tupakoi läpi raskauden. Tupakoivista odottajista suurin ...
 • Pienkohteiden suunnitteluprosessin toimintaohje Kuopion kaupunsuunnittelupalveluille 

  Viljanen, Jussi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda toimintaohje Kuopion kaupunkisuunnittelupalveluille kunnallistekniikan pienkohteiden suunnitteluprosessia varten. Työssä tutkittiin nykyisessä suunnitteluprosessissa vallitsevia ...
 • Synnytystä pelkäävän naisen pelonhallintamalli 

  Naarala, Jenni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Synnytyspelosta kärsii 6-10% raskaana olevista naisista, jolloin raskauden iloa hallitsee voimakkaat pelon tunteet, eikä odottaja pysty nauttimaan raskaudestaan. Ensisynnyttäjien ja uudelleen synnyttäjien kokema pelko on ...
 • Kokemuksia ratkaisukeskeisestä esimiesvalmennuksesta 

  Hämäläinen, Pia (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Siilinjärven kunnan esimiesten kokemuksia saamastaan ratkaisukeskeisestä esimiesvalmennuksesta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, mitä vaikutuksia he kokivat ...
 • Hahmon personointikeinot viihdealalla 

  Sandalnev, Egor (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä keskitytään hahmosuunnittelun lukuisiin keinoihin tuoda hahmon persoona esille produktion suunnitteluvaiheessa. Tämä suunnittelutyö tehdään, jotta koko projektitiimi ymmärtäisi, mitä hahmo pitää sisällään ...
 • Laatu- ja projektisuunnitelman hyödyt työmaalla 

  Viljamaa, Tatu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyön taustalla oli epäilys projektisuunnitelman tarpeellisuudesta työmaan edistymisen ja valmistumisen kannalta. Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä tutkimusta laatu-ja projektisuunnitelman hyödyntämisestä ja ...
 • Esiselvitys savukaasujen puhdistamisesta 

  Tiihanoff, Henri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda selvitys savukaasujen puhdistamisesta asiakkaan kohteessa. Olennaisena osana työtä oli kattilalaitosten toiminnan ymmärtäminen sekä paneutuminen erilaisten savukaasujen puhdistusmenetelmien ...
 • PRONTO käytetyt pelastus- ja torjuntamenetelmät kohdan uudistaminen 

  Tenhunen, Teemu (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö kertoo pelastustoimen tilastointijärjestelmä PRONTOn kohdasta käytetyt pelastus- ja torjuntamenetelmät, sekä sen uudistamisesta.
 • Sepelvaltimotautipotilaan omahoitokirja 

  Peltoniemi, Paula; Nuutinen, Johanna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tiivistelmä Sepelvaltimotauti on Suomessa ja Euroopassa yleisin kuolinsyy puhuttaessa sydän- ja verisuonitaudeista. Hoitotyössä sairaanhoitajalle tulee väistämättä vastaan sepelvaltimotautia sairastava potilas. ...
 • Kokemuksia narkolepsiasta raskauden aikana 

  Jurvanen, Julia; Ruotsalainen, Heidi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Narkolepsia on krooninen unihäiriösairaus, jonka oireina ovat päivittäin ilmenevät pakonomaiset nukahtamistuokiot ja voimakkaisiin tunnetiloihin liittyvä äkillinen lihasjänteyden väheneminen eli katapleksia. Osalla ...
 • Miehen terveystottumukset ja hedelmällisyys : Opas parempaan hedelmällisyyteen 

  Pyykönen, Janne; Koski, Jani; Knuutinen, Jouni (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2019)
  Opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä, jonka tarkoitus oli tuottaa opas terveystottumusten vaikutuksesta miehen hedelmällisyyteen. Oppaan on tarkoitus olla apuna asiakasohjauksessa ja antaa erityisesti miesasiakkaille ...
 • Asiakassegmentointi; suomalaisten pienpanimo-oluiden kuluttajien ostokäyttäytyminen 

  Aakula, Aliisa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomalaiset pienpanimot ovat raivanneet tiensä osaksi suomalaista olutkulttuuria. Pienpanimoita on perustettu muutamassa vuodessa kymmeniä ja ala tuntuu olevan jatkuvassa nousussa sekä kasvussa. Suomalaisten pienpanimoiden ...

Näytä lisää