Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • SS blogit - liikettä liiketoimintaan : vol. 4 

  Savonia-ammattikorkeakoulu; Sääski, Kaija
  Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 7/2017 (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Alkusanat Kädessäsi on toinen vuosikerta Liikettä liiketoimintaan -blogikirjasta. Savonia-ammattikorkeakoulun monialainen ryhmä kirjoittaa kerran viikossa Savon Sanomien nettilehden SSBlogiin. Aloitimme kirjoittamisen ...
 • SS blogit - liikettä liiketoimintaan : vol. 3 

  Savonia-ammattikorkeakoulu; Sääski, Kaija
  Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 6/2017 (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Alkusanat Kädessäsi on toinen vuosikerta Liikettä liiketoimintaan -blogikirjasta. Savonia-ammattikorkeakoulun monialainen ryhmä kirjoittaa kerran viikossa Savon Sanomien nettilehden SSBlogiin. Aloitimme kirjoittamisen ...
 • 3D-tulostuksen terveydelle haitalliset altisteet ja työhygienia 

  Väisänen, Antti
  Savonia-ammattikorkeakoulun julkaisusarja 8/2017 (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  3D-tulostuslaitteiden käyttö yleistyy kaiken aikaa maailmanjaaluisesti. 3D-tulostusprosessien terveydelle haitallisista altisteista eli päästöistä julkisesti saatavilla oleva tieto on kuitenkin edelleen hyvin vähäistä eikä ...
 • Digital Marketing of Industrial Company: Case Oplatek Group Oy 

  Smetannikova, Vera (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Digital marketing began increase the value efficiently. The tool of online interaction reduces costs and meets the needs of consumers successfully. When B2C companies adapt to the transformation, B2B scope fluctuates in ...
 • MONITORING ANALYSIS OF PULP AND PAPER INDUSTRIES PILOT SCALE ANAEROBIC WASTEWATER TREATMENT : The acidic wastewater effect on water alkalinity in UASB –type bioreactors 

  Qi, Zhengjie (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  In this thesis is intended to study how the acidic waste water inflow increase into a UASB-type bioreactor influences the water alkalinity concentration in the biological process. The acidic influent increase is coming by ...
 • Pienpolttosimulaattorin tiedonkeruujärjestelmän suunnittelu, rakennus ja käyttöönottotestaus 

  Miettinen, Jari (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin tiedonkeruujärjestelmä Itä-Suomen yliopiston (UEF) ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteiseen pienpolttosimulaattori-hankkeeseen (SIMO). Pienpolttosimulaattorissa on kaksi ...
 • OHSAS 18001 mukainen riskikartoitus Jätekukko Oy:lle 

  Mölkänen, Saara (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa OHSAS 18001 standardin mukaiset vaatimukset ja kuinka kohdeyritys niihin vastaa toiminnassaan. Kohdeyritykselle kartoitettiin jo olemassa olevat dokumentit, jotka vastaavat ...
 • Pankin kassapalveluasiakkaiden siirtyminen digiaikaan 

  Tossavainen, Minna (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Ylä-Savon Osuuspankin Kiuruveden konttorille tietoa konttorin kassapalveluissa asioivien yksityisasiakkaiden asiakaskäyttäytymisestä. Työn tuloksia hyödynnetään konttorissa ...
 • Kiinteistön automaatiosaneeraus 

  Miettinen, Jesse (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä toteutettiin rakennusautomaatiosaneeraus kokonaisuudessaan automaatiosuunnitelmien pohjalta. Saneeraus toteutettiin vanhaan Kievarinkulman liiketilakiinteistöön jo olemassaolevien automaatiojärjestelmien ...
 • Soratien runkokelirikkokorjauskohteiden kunto 

  Salmi, Jyri (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa sorateiden runkokelirikkokorjausten kuntoa Oriveden kunnossapitourakan alueella. Kunnossapitourakkaan kuuluu Oriveden yleisien teiden lisäksi teitä Juupajoelta, Mänttä-Vilppulasta, ...
 • Kokouspalveluiden kehittäminen - Original Sokos Hotel Seurahuone Savonlinna 

  Sallinen, Eeva (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia ja kehittää Savonlinnan Original Sokos Hotel Seurahuoneen kokouspalveluita. Tavoitteena on löytää kehitysideoita asiakkaiden mielipiteitä ja toiveita selvittämällä sekä tulevaisuuden ...
 • SÄHKÖVERKON RAKENTAMISPROSESSIN KEHITTÄMINEN JA TOIMINTAOHJEEN LUOMINEN 

  Vauhkonen, Sampsa (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tiivistelmä Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää Mestar:n sähköverkon rakentamisprosessia ja luoda toimintaohje prosessista. Työssä käydään läpi rakentamisprosessin pää- ja osaprosessit, sekä niiden ...
 • Hitsauksen automatisointi MIG/MAG- menetelmällä 

  Pyykönen, Joonas (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja kokeilla, voiko Hydroline Oy:lla tällä hetkellä käytössä olevan TIG-hitsausprosessin korvata MIG/MAG-hitsausmenetelmällä sylinteriputkien päätyjen tulppien hitsauksessa. Lisäksi ...
 • Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma ja WSP riskienhallintajärjestelmän käyttöönottaminen 

  Huttunen, Jani-Aleksi (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyö on tehty tilaustyönä Keski-Savon Vesi Oy:lle. Opinnäytetyössä vesihuoltolaitokselle käyttöönotettiin riskienhallintajärjestelmä Water Safety Plan ja laadittiin vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma. Vesihuollon ...
 • Digitaalisuus apuvälineenä myynnin johtamisessa 

  Naukkarinen, Ilona (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön aihe on digitaalisuus apuvälineenä myynnin johtamisessa. Opinnäytetyö on teoriakatsaus ja kvalita-tiivinen tutkimus aiheesta, jossa tutkimusmenetelmänä on käytetty teemahaastattelua. Haastattelut suoritettiin ...

Näytä lisää