Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Asiakaspalautetieto ISO 9001:2015 -mukaisessa laadunhallinnassa 

  Hassi, Vilma (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Asiakaspalautteilla ja niiden hyödyntämisellä on merkittävä rooli ISO 9001:2015 -standardin mukaisessa laadunhallinnassa, sillä toteutuakseen laatu edellyttää myös asiakaspalautetiedon hyödyntämistä. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Employment of young immigrants in Helsinki : Impact of gender, mother tongue, and education level 

  Komppula, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Youth unemployment is a challenge, and young people with an immigrant background are in a particularly difficult position in the labour market. The aim of the thesis was to provide information on the factors affecting the ...
 • How can a young e-journal develop its reputation? : Case: The Finnish Business Review 

  Csapo, Ildiko Rita (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Printed and electronic resources have both been contributing to the academic world because they are important sources. The usage of e-journals is rising. Many institutions have decided to launch their own publication ...
 • Global Virtual Teams : Dynamics of Leadership, Trust, Communication, and Culture 

  Laurindo Pinto, Danilo (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  We live in an era of digitalization, where everything is connected, and access to the internet is available to nearly 4 billion people worldwide. As technology and infrastructure continue to advance at a very fast pace, ...
 • Koulutuksen kehittämisen katsaus 2017 : Vertaistuella tuloksiin 

  Jyväskylän ammattikorkeakoulu; Hakala, Anne; Ikonen, Hannu; Pakkala, Arja
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 241 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tässä julkaisussa avataan opettajan roolin muutosta digitalisoituvassa toimintaympäristössä ja monimuotokoulutuksen tuomia pedagogisia haasteita, joiden ratkaisemisessa pedagentit ja verkkopedagogiikan suunnittelijat ovat ...
 • Lastensuojelun huoltomoon tulevan varhaisaikuisen terveystietolomake 

  Jakosuo, Marjukka; Kyrö, Ruusa; Räty, Laura (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Lastensuojelun jälkihuolto on lastensuojelun viimeinen vaihe, jonka tavoitteena on ylläpitää avo- ja sijaishuollon palveluissa saadut positiiviset tulokset. Tavoitteena on valmistaa varhaisaikuinen itsenäiseen elämään. ...
 • Monitoring and management application for Pre5ence Oy 

  Baranov, Nikita (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  The objective of the Bachelor’s thesis was to develop a web application prototype of a monitoring and management system to be used with a new alarm device currently being developed by Pre5ence Oy. The application was ...
 • Savuton odotus ja vanhemmuus -hoitoketju Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella 

  Vuorenmäki, Mari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa raskaana olevista noin 15 % tupakoi jossain raskauden vaiheessa. Tätä tupakointia vähentämään otettiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (EPSHP) alueella keväällä 2017 käyttöön Savuton odotus ja vanhemmuus ...
 • Etäkuntoutus toimintaterapiassa : Toimintaterapeuttien näkemyksiä ja kokemuksia etäkuntoutuksesta 

  Fisk, Henna; Tuisku, Tanja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa meneillään olevalla hallituskaudella yhtenä tavoitteena on palvelujen digitalisointi. Tämä tarve koskettaa myös toimintaterapiaa. Tässä opinnäytetyössä kuvataan etäkuntoutuksen tilannetta suomalaisessa toimintaterapiassa. ...
 • Pedagoginen työvuorosuunnittelu vuorohoidossa 

  Koivisto, Sari (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomessa astui voimaan uuden varhaiskasvatuslain ensimmäinen vaihe 1.8.2015, jolloin varhaiskasvatukselle asetettiin ensimmäistä kertaa kattavat tavoitteet. Opinnäytetyö oli kehittämistyö, jossa 24/7-päiväkodin pedagogista ...
 • Kotiin vietävien tukitehtävien mallintaminen ensihoitajien työnkuvaan : Ensihoidon ja kotihoidon moniammatillinen yhteistyö 

  Junkala, Hanna (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän muutosprosessissa kotihoidon ja ensihoidon yhteistyötä kehitettiin. Kunnan osastotyyppisestä hoidosta siirryttiin ympärivuorokautisiin tehostettuihin palveluasumisyksiköihin. ...
 • Maahanmuuttajanuoren itsenäistymisen tukeminen 

  Hänninen, Heini; Peura, Anne-Marie (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö oli työelämälähtöinen ja sen tilaaja oli Perheryhmäkoti Länsi-Suomessa. Tarkoituksena opinnäytetyössä oli maahanmuuttajanuoren itsenäistymisen tukeminen omaohjaajatyöskentelyssä. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
 • Hyvän kotouttamisen käytännöt : Osallisuudella ja toimijuudella inkluusioon Kauhavalla 

  Koivumäki, Jenni-Josefiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Suomeen tulee maahanmuuttajia perhesyiden, opiskelujen ja työn takia sekä pakolaisina ja kiintiöpakolaisina. Jokaisella tulijalla on oikeus kotoutumiseen ja kotouttamispalveluihin. Kauhavalle saapuu vuosittain noin 50 ...
 • Mitä ne asiakkaat ajattelevat meistä? : Case: Wesentra Oy 

  Kuuri, Leena (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä toimeksiantajan, Wesentra Oy:n, asiakasymmärrystä ja selvittää, miksi asiakkaat ostavat yrityksen tuotteita ja palveluja. Lisäksi tavoitteena oli kehittää nykyistä toimintaa ja luoda ...
 • Akupunktio migreenin ennaltaehkäisyssä : Kirjallisuuskatsaus 

  Heino, Eeva; Helkala, Katriina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Migreeni on yleinen työikäisten sairaus, jota esiintyy naisilla yleisemmin kuin miehillä. Migreeniä on tutkittu paljon, mutta sen syntymekanismi ei ole vieläkään täysin selvinnyt. Migreenin ennaltaehkäisyssä on tärkeää ...

Näytä lisää