Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Itsensä johtaminen hajautetussa organisaatiossa 

  Ihalainen, Pinja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella itsensä johtamista hajautetussa organisaatiossa toimeksiantajayrityksen kautta. Toimeksiantajana toimi markkinatutkimusalan kasvuyritys. Tutkimuksella kartoitettiin kokemuksia ja ...
 • Mobiililaitteiden etätukipalvelu 

  Salmela, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön idea kehittyi työnantajan edustajan ja kirjoittajan kokemuksista työstä IT-tukipalvelujen tuottamisessa. Mobiililaitteiden eli matkapuhelinten ja tablettien käyttö ku-luttajien tärkeimpänä tietoteknisenä ...
 • Kotitaloudet kysyntäjoustomarkkinoilla 

  Nieminen, Aki (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Energia-alalla on käynnissä suuri murros, jossa uusiutuva energiantuotanto valtaa sijaa ja vanhemmat tuotantolaitokset poistuvat käytöstä kannattamattomina. Tämä aiheuttaa haasteita sähköverkon toiminnalle ja sähkön ...
 • Modern Business Analysis : Case Study for Koodain Solutions Oy 

  Tommila, Aleksi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Koodain Solutions assigned a technical business analysis for a software project that would perform as a service for communal skills and knowledge tracking. The objectives were to research the best practices of technical ...
 • Lääkinnällisten laitteiden määräaikaishuoltojen hallinta 

  Tawast, Erik (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli toimeksiantajan lääkinnällisten laitteiden asiakashallinnan tehostaminen sekä laitteiden käyttäjien tietoisuuden lisääminen määräaikaishuoltojen tärkeydestä. Samalla selvitettiin myös ...
 • Data-analytiikka Apache Sparkilla 

  Partamies, Lassi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin osana IoT:sta liiketoimintaan -projektia. Sen tavoitteena oli tutkia Apache Sparkin arkkitehtuuria ja toimintaa levossa olevan datan sekä reaaliaikaisen datavirran analysoinnissa. Opinnäytetyön ...
 • Lääkeaineiden päätyminen ympäristöön - hoitotyön näkökulma 

  Rantalainen, Minna-Liisa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sairauksien ja niiden oireiden hoidossa käytettyjä lääkkeitä päätyy erilaisten hoitolaitosten ja kotita-louksien jätevesien mukana jatkuvasti ympäristöön. Ongelma on alettu tiedostaa kasvavissa määrin viimeisen kymmenen ...
 • Increasing Brand Equity of Online Casinos Through Online Marketing Tools 

  Rutanen, Juuso (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  As the popularity of online gambling is blooming and the number of online casinos has increased drastically, it has led to a growing demand of positive brand equity. Therefore, it is vital for online casinos and other ...
 • Jääkiekkomailan ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 

  Eisto, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat jääkiekkomailan ostopäätökseen. Tavoitteena oli kerryttää syvällistä ymmärrystä siitä, mitkä tekijät ovat ratkaisevassa osassa, kun jääkiekkoilija ostaa ...
 • Kehitynkö? : Laadukkaan harjoittelun merkitys instrumenttiharjoittelussa. 

  Kangasniemi, Matias (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämän työn tarkoituksena on selvittää, kuinka soitonharjoittelusta voisi saada tehokkaampaa ja löytää käytänteitä, joita jokainen musiikkipedagogi ja instrumentin opiskelija pystyy soveltamaan työskentelyssään. Tutkimusongelmaa ...
 • Elämyksellisen messutapahtuman elementit : Keksintöjen Viikko -tapahtuman kehittämissuunnitelma 

  Pigg, Jenna; Turunen, Milla (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistutkimuksena kehittämisyhtiö Witas Oy:n toimeksiannosta. Työn tavoitteena oli laatia Viitasaarella vuosittain järjestettävälle Keksintöjen Viikko -tapahtumalle kehittämissuunnitelma, ...
 • LähiTapiola Areenan palveluiden markkinointiviestintä ja tunnettuus 

  Hyvölä, Olli-Pekka (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoite oli selvittää, kuinka hyvin JYPin nykyiset asiakkaat sekä JYPiä seuraavat henkilöt tuntevat LähiTapiola Areenan palvelut sekä mitä markkinointiviestintävälineitä JYPin tulisi hyödyntää tavoittaakseen ...
 • An Empirical Analysis of the Determinants of Short- and Long-term Leverage of the Finnish Listed Companies 

  Gadish, Adi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Reaching an optimal capital structure is a goal for every business. In order to reach that goal, companies issue debt. The aim of this study is to examine whether tangibility, R&D expenditure, market value and the presence ...
 • The country-of-origin effect and its influence on consumes’ perception of product quality and purchasing intentions. Case: Luxury clothing brands among the Muscovites 

  Bliadze, Iuliia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  In the global world, the country of origin is at present a more important factor for the consumers than ever in history. Associations with a territory with a high proprietary image are a significant advantage for commercial ...
 • Kuljetus- ja sähköntuottokoneistoille tarjottavat palvelut osana aluksen elinkaarta 

  Alajääski, Pasi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Moottorivalmistajat tarjoavat asiakkailleen erilaisia palveluita tuotteidensa elinkaaren ajalle. Tuotteen elinkaaren aikana laitteen omistaja käyttää usein huomattavasti enem-män rahaa laitteeseen liittyvien palvelujen ...

Näytä lisää