Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Tuulivoimalavaihteiden huoltotoiminnan materiaalinhallinnan analyysi ja kustannusselvitys 

  Valtonen, Ville (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Moventas Gears Oy:llä oli tarve selvittää tuulivoimavaihteistojen huoltotoiminnan materiaalihallinnan prosesseja ja kustannuksia erityisesti romuosien käsittelyssä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, kuinka paljon ...
 • Sidosryhmien näkemys Salibandyliigan imagosta 

  Lavonen, Lauri (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää salibandyn sidosryhmien näkemys lajin pääsarjan Salibandyliigan imagosta. Tavoitteena oli myös tutkia sitä, eroavatko eri tavoin salibandyyn sitoutuneiden ihmisten näkemykset Salibandyliigan ...
 • Henkilöstön työssä jaksamisen mittaaminen kasvuyrityksessä 

  Viitala, Marko (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli mitata työssä jaksamisen taso toimeksiantajan yhtiössä. Tavoitteena oli myös tehdä toimiva mittari myöhemmin tehtäviä kyselyitä varten niin, että sitä voidaan käyttää myös yhtiön kasvaessa ja ...
 • Verkkokaupan ja sen digitaalisen markkinointiviestinnän kehittäminen : Case: JYP-Fanshop 

  Niemelä, Taru (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten tehdä kiekkoyhtiö JYP Jyväskylä Oy:n verk-kokaupasta entistä houkuttelevampi toiminnallisuudeltaan ja tarjonnaltaan sekä kehittää sen digitaalista markkinointiviestintää niin, ...
 • Laskutusprosessin tehostaminen järjestelmäintegraation avulla 

  Lakanen, Mika (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tehokas laskutusprosessi on yritykselle kriittinen ja sen merkitys kasvaa edelleen laskumäärien kasvaessa. Tutkimuksen toimeksiantaja on oululainen IT-palveluyritys ja tavoitteena oli kehittää sovellus, joka integroi kaksi ...
 • Turva-automaation laboratorioharjoituksien laitteistojen suunnittelu 

  Penttinen, Juha (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Työhön liittyviä riskejä ja vahinkoja pyritään koko ajan vähentämään ja tämä näkyy myös insinööritoimistojen työtilauksissa asiakkaiden vaatiessa turvallisia tuotteita. ”Automaatio luo huomisen työpaikat” -kampanjan ...
 • Massiivisen projektinjohtourakan käyttö- ja yhteiskustannusten analysointi 

  Savolainen, Arttu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on löytää huomioitavia asioita massiivisen projektinjohtourakan käyttö- ja yhteiskustannusten määrittämisestä ja analysoida näitä asioita. Työn aineistona käytetään Keski-Suomessa toteutettavan ...
 • Sähköasemien laitetietojen laadun mittaus 

  Koski, Johannes (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Omaisuudenhallinta on tärkeää yrityksille, jotta omaisuuden arvo voidaan hyödyntää tehokkaasti. Fingridin omaisuuden jälleenhankinta-arvo on 4,5 miljardia euroa ja omaisuuslajeja ovat sähköasemat, voimajohdot ja ...
 • Kuumanauhavalssauslinjan sitomakoneiden käyntivarmuuden parantaminen 

  Heikka, Joel (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi SSAB Europe Oy:n Raahen terästehdas. Tavoitteena oli selvittää kuumanauhavalssaamon sitomakoneiden nykytilaa kunnossapidollisesta näkökulmasta, sekä kehittää toimenpiteitä, joilla ...
 • Vähemmän pakkoa, enemmän tahtoa : Toimintaterapia tukena, kun mobiiliteknologia tulee työpaikoille 

  Pätynen, Anita (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Teknologian huomioiminen osana asiakkaiden arkea, osallisuutta ja suoriutumista on yhä tärkeämpää, mikä haastaa toimintaterapeutit kehittämään osaamistaan. Samalla se avaa alalle uusia mahdollisuuksia. Teknologian käytön ...
 • Traumaperäisen dissosiaatiohäiriön hoito : Kirjallisuuskatsaus 

  Kurkkio, Mirjam (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tarkoituksena oli kuvata traumaperäisen dissosiaatiohäiriön hoitoa, joka sisälsi myös sairauden tunnistamisen ja arvioimisen. Tavoitteena oli lisätä sairaanhoitajien kiinnostusta ja osaamista traumaperäiseen dissosiaatiohäiriöön, ...
 • Suomenkielinen ohjeistus Blender 3D - grafiikkaohjelmaan 

  Hukio, Satu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun tietojenkäsittelyn tutkinto-ohjelma sisältää opastuksen Blender 3D-grafiikkaohjelman käyttöön. Koska kyseessä ei kuitenkaan ole luoviin oppiaineisiin syvällisesti panostava oppilaitos, on ...
 • Ajanvarausjärjestelmän käyttöliittymän optimointi 

  Valve, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Web-pohjainen ajanvarausjärjestelmä hierojille, jonka käytettävyys ja toiminnallisuudet pystyisivät haastamaan kilpailevien tuotteiden ominaisuudet ja käyttömukavuuden. Tutkimus ...
 • Krooninen väsymysoireyhtymä ja potilaan tukeminen hoitotyön keinoin 

  Saranen, Henna; Kastikainen, Emilia (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantajana oli Suomen CFS-yhdistys. Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa selkeä ja tiivis opas yhdistyksen käyttöön. Opas on suunnattu hoitohenkilökunnalle ja se sisältää tietoa kroonisesta ...
 • ”Mul on tällane aika rento olo” Satuhieronnan tunnekokemuksia ja mahdollisuudet perhetyön menetelmäksi 

  Silventoinen, Sonja; Marttila, Elina; Partanen, Katja (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksen tarkoituksena oli toteuttaa lapsille satuhierontaa heidän omassa kodissaan. Tavoitteena oli kerätä lasten satuhierontatuokion jälkeisiä tunnekokemuksia. Tavoitteena oli myös tutustuttaa perhe satuhierontaan. ...

Näytä lisää