Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Nyhjää tyhjästä! : Aloitteleva jazzpianisti sointuhajotusten maailmassa 

  Hentunen, Aurora (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tavoitteena oli etsiä tutkimuksen avulla pedagogista mallia, joka helpottaa voicingien haltuunottoa. Tässä aloittelevilla jazz-pianisteilla on usein vaikeuksia. Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia mahdollisuuksia ...
 • Itsetunnon vaikutus laulunopiskelijoiden esiintymiseen 

  Meltoranta, Anu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tutkimuksessa keskityttiin laulunopiskelijan itsetuntoon ja siihen, kuinka itsetunto ilmenee esiintymistilanteessa. Opetustyössään opettajan on hyödyllistä tiedostaa itsetunnon vaikutus laulunopiskelijan esiintymistilant ...
 • Hyvinvointianalyysi-järjestelmän testauksen automatisoinnin suunnittelu : Firstbeat Technologies Oy 

  Heikkinen, Sami (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Firstbeat Technologies Oy on jyväskyläläinen ohjelmistojen kehitykseen sekä hyvinvointiin keskittyvä yritys. Yksi yrityksen tärkeimmistä tuotteista on hyvinvointia mittaava Firstbeat Hyvinvointianalyysi. Kyseisen mittauksen ...
 • Suunnitteluprosessin kehittäminen tietokantapohjaista suunnitteluohjelmistoa hyödyntäen 

  Halonen, Eetu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tavoitteet olivat tutustua suunnittelutoimiston suunnitteluprosessiin ja etsiä siellä esiintyviä ongelmia, sekä luoda ratkaisuja näihin ongelmiin Eplan-ohjelmiston suunnittelutyökaluilla. Eplan ostettiin ...
 • Market analysis: Opportunities for entering the Croatian furniture industry 

  Garcia, Andrea (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Today the market in the European Union is a global common market, which makes it difficult to create a strong competitive advantage. In order to differ one brand from another and create a strong market portfolio, it is ...
 • Maksuperusteisen arvonlisäverojärjestelmän vaikutus pienyritysten maksuvalmiuteen 

  Vatanen, Sirpa (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Suomen pienten ja keskisuurten yritysten kassatilanne on ollut kireä jo useiden vuosien ajan. Ongelmaan on lähdetty hakemaan apua lainsäädännöstä. Maksuehtolakia päivitettiin vuonna 2015, ja viimeisin uudistus koski ...
 • Valikoiman vastaavuus asiakkaiden odotuksiin 

  Passinmäki, Sara (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyössä tutkittiin Bik Bokin valikoiman vastaavuutta asiakkaiden odotuksiin. Tutkimuskysymysten avulla selvitettiin, millaisena asiakkaat pitivät Bik Bokin nykyistä tuotevalikoimaa, mitkä tuotevalikoiman ominaisuudet ...
 • Opas SUUNTA-ryhmän ohjaajalle : Ideoita nuorten vanhempien ryhmätoiminnan ohjaamiseen 

  Moilanen, Johanna; Era, Taina; Nummi, Susanna; Tervanen, Tanja
  Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 238 (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Tässä oppaassa esitellään SUUNTA-ryhmätoimintamalli, joka kehitettiin osana Nuorten vanhempien suunta työuralle -hanketta (SUUNTA-hanketta) vuosien 2015−2017 aikana. Hanke oli osa Manner-Suomen ESR-ohjelmaa ja sai rahoituksensa ...
 • Sairaanhoitajan ammatti-identiteetin muodostuminen monimuotokoulutuksessa 

  Majuri, Anne (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Opinnäytetyön tarkoitus oli kuvata sairaanhoitajan ammatti-identiteetin muodostumista monimuotokoulutuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa monimuotokoulutuksen kehittämiseksi ja ammatti-identiteetin kasvun ...
 • Pyöräilyliikkeen kuntouttavat vaikutukset 

  Helin, Anssi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toimintakyky ja osallistuminen saattavat heikentyä vamman tai sairauden vuoksi. Apuvälineillä, kuten polkupyörillä, on mahdollista ylläpitää ja edistää näitä elämän tärkeitä osa-alueita. Kuntoutuksen tarkoituksena on tukea ...
 • A study of asylum seekers in Finland : The effect of parents’ trauma on their children 

  Barkand, Shabnam (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Refugee parents think difficult immigration condition traumatized their children Nursing student Shabnam Barkand at JAMK University of Applied Science investigated in her thesis how the immigrants in an asylum seeker ...
 • Kuntoutus- ja palveluohjaus tulevissa sote-maakunnissa 

  Salo, Kimmo; Kuhmonen, Ilona (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Vuoden 2020 alussa voiman tulevalla maakunta- ja sote-uudistuksella sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään kunnilta 18 maakunnalle. Samalla toteutetaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio ja ...
 • Lääkkeettömän kivunhoidon menetelmät traumapotilaan hoitotyössä 

  Paavola, Salla; Laajalahti, Veera (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Traumapotilaan hoitotyössä kivunhoito on tärkeässä asemassa. Potilaan vammat, siirrot, mittaukset ja hoitotoimenpiteet aiheuttavat kipua. Kivunhoidossa ensisijaisesti käytetään lääkkeellisiä menetelmiä, mutta tässä ...
 • Kuntoutuksen ohjaus Keski-Suomessa vuonna 2020 : Perusterveydenhuollon kuntoutuksen ammattilaisten näkemyksiä 

  Paananen, Laila (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Kuntoutuksen koordinoinnin ja kuntoutuksen yhdyshenkilön puute on ollut tunnistettu ja tunnustettu ongelma sekä kokonaisjärjestelmä- että asiakastasolla. Ratkaisuksi on ehdotettukuntoutuksen ohjauksen ja koordinoinnin ...
 • Opas endometrioosia sairastavan nuoren vanhemmille 

  Virkkala, Saija; Luoma-aho, Emmi (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2017)
  Toistuvista alavatsakivuista kärsivillä nuorilla jopa 50-60 prosentilla on taustalla endometrioosia. Kuitenkaan nuorten endometrioosista ei juurikaan löydy tietoa tai puhuta, koska viive oireiden alusta sairauden diagnosointiin ...

Näytä lisää