Yhteisö sisältää kokoelmat

Uusimmat viitteet

 • Innostusta verkkotyöskentelyyn 

  Anitra, Arkko-Saukkonen; Panu, Huczkowski; Heidi, Jaakola; Päivi, Jauhola; Anne, Kaisanlahti; Lauri, Kantola; Lahja, Karjalainen; Joonas, Koivumaa; Kati, Koivunen; Outi, Kähkönen; Pirjo, Könni; Tauno, Ljetoff; Joanna, Meller; Minttu, Merivirta; Anja, Mikkola; Ari, Pikkarainen; Panu, Pohjola; Anu, Pruikkonen; Päivi, Rasi; Annette, Sjöman; Anu, Suopanki; Riitta, Tammenoksa; Pia, Turunen; Hanna, Vuojärvi (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Innostusta verkkotyöskentelyyn -julkaisu tarjoaa opettajalle ideoita uudenlaisiin opetusratkaisuihin oppilaitoksesta riippumatta. Julkaisu sisältää 25 erilaista kuvausta siitä, kuinka opettajat ovat rakentaneet kokonaisen ...
 • Kivihiilimurskaimen sähkökäytön modernisoinnin tarkastelu 

  Tabell, Eero (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyössä selvitettiin 2-kivihiilimurskaimen sähkökäytön modernisoinnin kannattavuutta. Modernisoinnissa nestekytkin korvattaisiin taajuusmuuttajalla. Työn tilaajana toimii SSAB Europen Raahen tehtaan koksaamo. Mo ...
 • Lunastus- ja korvausvelvollisuuteen liittyvä maaoikeuskäytäntö 

  Oikarinen, Susanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli lunastus- ja korvausvelvollisuuteen liittyvä maaoikeuskäytäntö. Tarkoituksena oli tutkia, millä eri tavoin lunastus- tai korvausvelvollisuus voi syntyä. Velvollisuuden laukeamiseksi on ylitettävä ...
 • Potilaan avustaminen vuodepesuissa : opetusvideo 

  Vornanen, Tulai; Lauhikari, Sanna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Terveydenhuollon asiakkaiden ja potilaiden puhtaudesta huolehtiminen ja siinä avustaminen ovat osa terveydenhuollon palveluita tarjoavien organisaatioiden, kuten palvelutalojen, terveyskeskuksien ja sairaaloiden, päivittäisiä ...
 • Aloittavan B2B -pienyrityksen brändi-identiteetti 

  Keränen, Henna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyöni käsittelee brändäyksen aihealueesta yrityksen sisäisen brändi-identiteetin luontia. Teoriatiedon pohjalta työni tarkoituksena oli laatia kohdeyritykselleni kirjallinen identiteettiä käsittelevä brändiohjeisto. ...
 • Makumatkalla Lapissa : Ideoita paikallisen ruokaperinteen hyödyntämiseen matkailussa 

  Asiala, Johanna; Hirvaskari, Milla; Häyrynen, Tanja; Koivunen, Kati; Kontio, Tuuli; Kuha, Rauno; Lüthje, Monika; Muje, Petri; Ojala, Aini; Peltola, Rainer; Saari, Ritva; Seppänen, Eila; Soppela, Päivi; Tapaninen, Mirva; Tuomivaara, Anne; Vankka, Merja (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Lappi on pullollaan herkullisia ja terveellisiä raaka-aineita. Miten ne saataisiin nykyistä paremmin hyötykäyttöön ja tarjolle myös matkailijoille? Ruokaan kytkeytyvät, historialla ja tarinoilla maustetut kurkistukset ...
 • Harvesterikouran mittapyörän rungon muutostyö : Hitsatusta teräsrakenteesta valuosaksi 

  Ylönen, Janne (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö tehtiin Kesla Oyj:n tuotekehitysosastolle. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää aiemmin hitsattuna kokoonpanona valmistettu Kesla 25RH -harvesterikouran mittapyörän runko valmistettavaksi yhtenäisenä ...
 • KAIRAUSKONEEN TUOTEKEHITYS 

  Ylijääskö, Veli-Matti (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Arctic Drilling Company. Opinnäytetyön tarkoi-tuksena oli selventää ja antaa ymmärrys siitä, mitä tuotekehitys on ja miksi sitä tulisi tehdä järjestelmällisesti. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Kaivosalueen 20 kV:n jakeluverkon uudelleenjärjestely 

  Viita, Samuli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön aiheena oli kaivoksen 20kV jakeluverkon uudelleenjärjestely. Kaivosta syöttävällä Suurikuusikon sähköasemalla on tällä hetkellä kaksi päämuuntajaa ja keskijännitekytkinlaitosta. Sähköasemaa joudutaan kuitenkin ...
 • Laskimo-, ja valtimoperäinen säärihaava : Hoito-ohje potilaalle 

  Oikarainen, Jaana (Lapin ammattikorkeakoulu, 2017)
  Säärihaavalla tarkoitetaan useimmiten laskimo- ja valtimoverenkiertohäiriöistä aiheutuvia haavoja. Haavat vaikuttavat potilaiden elämänlaatuun ja voivat olla haastavia hoitaa. Opinnäytetyöni tarkoitus oli tuottaa säärihaavan ...
 • Hemodialyysipotilaan ravitsemusohjaus : Ohje potilasohjauksen tueksi dialyysiosaston sairaanhoitajille 

  Äijälä, Anna (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Munuaisten vajaatoimintaa hoidetaan nykyään ruokavaliolla ja lääkehoidolla sekä dialyysihoidoilla ja munuaisensiirroilla. Dialyysihoidoilla voidaan korvata vain osa munuaisten tehtävistä ja siksi rinnalle tarvitaan ...
 • Laskimonsisäisen nestehoidon toteutus aikuiselle potilaalle : Opetus DVD 

  Salmela, Jasmin; Pöyry, Jonna; Granat, Eveliina (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Sairaanhoitajan päivittäisessä työssä nestehoito on yksi tavallisimmista hoitotoimenpiteistä. Nestehoidon määrää lääkäri, mutta toteuttaa yleensä sairaanhoitaja, joten se vaatii sairaanhoitajalta oikeanlaista asian hallintaa. ...
 • Autismia tai aspergeria sairastavan lapsen ja hänen läheistensä kohtaaminen ennen leikkausta 

  Väisänen, Anu; Kurvinen, Marjut (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyö toteutettiin narratiivisena yleiskatsauksena. Opinnäytetyön tarkoituksena oli löytää ajantasaista teoriatietoa hoitohenkilökunnalle autismikirjohäiriöstä kärsivistä lapsipotilaista ja heidän läheistensä ...
 • Alasca-hankkeen mittausten aineistonkäsittely ja loppuraportointi 

  Selkälä, Jussi; Haavikko, Samuli (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Tämä opinnäytetyö oli osa Alasca-hanketta, jonka tavoitteena oli luoda uusi lähestymiskulma tieverkon ennakoivaan kunnossapitoon ja laadunvalvontaan. Itse opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä NordicGeoCenter Oy:n ...
 • Rakennusyrityksen urakkalaskennan kehittaminen 

  Kero, Kari (Lapin ammattikorkeakoulu, 2018)
  Opinnäytetyön tavoitteena on luoda Rave Rakennus Oy:lle perusohjeistus urak-katarjouspyynnöstä urakkasopimukseen. Työn tarkoituksena on kehittää yrityk-selle tehokkaat ja laadukkaat urakkalaskennan, urakkaneuvottelun ja ...

Näytä lisää