• Ohje sähköisen esitutkintapöytäkirjan laadinnasta 

      Alvila, Aku (2019)
      Poliisin yksi keskeisimmistä tehtävistä on rikosten esitutkinta ja syyteharkintaan saattaminen. Syyteharkintaa varten poliisi laatii esitutkintapöytäkirjan, joka toimitetaan syyttäjälle. Syyttäjä tekee oman työnsä ...