• Verijälkitutkimus : verijälkien tutkiminen rikospaikalla 

      Nenonen, Mona (2019)
      Tämän opinnäytetyön aiheena oli verijälkitutkimus. Koska aiheesta ei ole tehty aiempia opinnäytetöitä, työ painottui verijälkitutkimuksen perusteisiin. Opinnäytetyö on tarkoitettu aiheesta kiinnostuneille, mutta jokaisella ...