• A Private Sector Perspective on Enhancing Collaborative Innovation in Cities – Empirical Results from a Smart City Research Project 

   Kähäri, Jaakko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis is part of a two-year smart city research project titled ”Open Service Innovation and Production in a Smart City: Concept and Model for Public Decision Making”. The project was carried out in 2015-2016 and its ...
  • Opera-palvelimen virtualisointi 

   Ahjovaara, Jan (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä toiminallinen opinnäytetyö toteutettiin Yritys X:lle. Tavoitteena oli virtualisoida yrityksen aikaisempi primääri Opera-palvelin, joka haluttiin siirtää pois kolmannen osapuolen konesalista. Virtualisoinnin tarkoitus ...
  • Atooppisen ihottuman rasvaushoidon ohjaaminen lapselle 

   Peltoperä, Tuija; Korpiaho, Hanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää atooppisen ihon rasvauksen ohjauksen keskeiset haasteet ja kehittää lasten atooppisen ihottuman omahoidon ohjaamista lasta kiinnostavammaksi ja motivoivammak ...
  • Nursing interventions needed for improving quality of life of stroke patients 

   Mwangi, Mercy; Ngure , Grace (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Stroke is one of the leading causes of death globally and it is also among the leading causes of permanent disabilities and painful long processes of recovery for survivors. As practitioners working closely with patients, ...
  • Nursing Interventions in Preventing Vasovagal Reactions in Blood Donors 

   Herlin, Carina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Despite advancements in modern medicine, the demand for blood products for use in e.g. surgical procedures and cancer treatments remains high. As a result, countless chronically ill and injured people are dependent on the ...
  • Äidin raskaudenaikaisen stressin yhteydet lapsen psykososiaaliseen terveyteen 

   Tuomikoski, Anu; Kokkoniemi, Annika (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Äidin raskaudenaikaisella stressillä (maternal prenatal stress) on todettu olevan yhteys syntyvän lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tiedon lisäämisellä voidaan tukea odottajien kanssa työskenteleviä ammattilaisia ennaltaehkäisevässä ...
  • Perioperatiivisen sairaanhoitajan työssä jaksaminen 

   Paavola, Irma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa perioperatiivisten sairaanhoitajien työssä jaksamisesta, työhyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä. Työtä voidaan käyttää perioperatiivisten hoitajien työssä jaksamisen, ...
  • Kuvallinen ohje lapsen valmistamisesta verinäytetoimenpiteeseen Kätilöopiston lasten psykiatrisen osaston henkilökunnalle 

   Piippo, Marika; Munck, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa kuvallinen ohje Kätilöopiston lastenpsykiatriselle hoito-osastolle. Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää potilasohjausta lastenpsykiatrisella hoito-osastolla 31. Opinnäytetyön ...
  • Vanhempien motivoituminen elintapamuutokseen, kun lapsella on tyypin II diabeteksen riskitekijöitä 

   Eskelinen, Emmi; Mykkänen, Emma (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat vanhempien elintapamuutokseen motivoitumiseen, kun lapsella on riski sairastua tyypin 2 diabetekseen. ...
  • Screening Tools Used by Nurses to Identify Sepsis in Adult Patients 

   Ebai, Doris Babeh (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The purpose of this thesis was to describe screening tools used by nurses in the identification of sepsis in adult patients. The research question was: what are the screening tools that nurses use to identify sepsis in ...
  • Exploring Packaging Design 

   Li, Tao (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2014)
   With markets becoming global, today’s new trend on home-made business in China is bakeries, for people who insist on quality and novelty products. However, the market starts getting similar as competitors are baking similar ...
  • Verkkolaskutuksen käyttöönotto - Case Visumservice Helsingfors Ab 

   Rainio, Tomas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää ostolaskujen sähköistämisen hyödyt pk-yrityksessä. Toimintaympäristönä toimi pk-yritys Visumservice Helsingfors Ab. Visumservice välittää asiakkaille viisumi-, laillistamis- ja ...
  • Konsultointi ohjelmistokehitysprojekteissa : Case: Juho Naalisvaara oy 

   Ripatti, Jani (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsitteli yleisten IT-sopimusten soveltumista ja soveltamista ohjelmistotuotantoon keskittyneet IT-konsulttiyrityksen tarpeisiin. Case-yrityksenä toimi Juho Naalisvaara Oy. Tavoitteena työllä oli helpottaa ...
  • Ruokatapahtuman konseptointi -case Hävikinkorjuujuhla 

   Alila, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä luodaan tilaajalle ruokatapahtumaan konsepti. Konsepti on tämän työn konkreettinen tuotos. Toimeksiantaja on Vantaan kuntapalveluiden asukastila Katrinebergin kartano. Katrinebergin ...
  • Kauniaisten kaupungin ruotsinkielisten päiväkotien aloituskäytänteiden toteutuminen ja huoltajien kokemukset 

   Auvinen, Sini; Jaanila, Julia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän laadullisen opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia miten päivähoidon aloituskäytänteet ovat toteutuneet Kauniaisten ruotsinkielisissä päiväkodeissa syksyllä 2017 aloittaneiden lasten perheiden kohdalla ja selvittää ...
  • Asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotto ja hyödyt - Case: Länsi-Uudenmaan Lumo Matkailu Oy 

   Tuovinen, Tuomas (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli etsiä ja ottaa käyttöön pienyritykselle sopiva asiakkuudenhallintajärjestelmä (CRM) ja kertoa yrityksen saamista hyödyistä. Työn toimeksiantajana oli Länsi-Uudenmaan Lumo Matkailu ...
  • QA-testaus osana ketterää mobiilikehitystä 

   Korpelainen, Nina-Anastasia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa Yritys X:lle testaussuunnitelma ja testitapauksia mobiilisovellus Y:lle. Mobiilisovellus Y on erilaisten yritysten ja ryhmien käytössä oleva sovellus, jossa työnantaja luo työntekijöilleen ...
  • Työhyvinvoinnin kehittäminen Liikenneasema X 

   Ranki, Miia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työhyvinvoinnin kehittäminen Liikenneasema X 2017 Sivumäärä 27 Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa toimeksiantajan yrityksen työhyvinvointia sekä laatia kehittämisehdotukset työhyvinvoinnin parantamiseksi. ...
  • Vanhempien parisuhteen merkitys alle kouluikäisten lasten hyvinvoinnille 

   Ottelin, Noora (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni tarkoitus on kuvata, millä tavalla vanhempien parisuhde on yhteydessä lasten hyvinvointiin. Tarkastelen tutkimusten kautta, miten parisuhdetyytyväisyys vaikuttaa vanhemmuuteen ja kasvatustapoihin. Kartoitan ...
  • Verkkosivujen kehitysprojekti Case: Tuuslaulajat.com 

   Lehtinen, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi Tuuslaulajat Ry:n verkkosivujen uudistamista. Verkkosivujen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi kuorolle kun he totesivat verkkosivustojensa ulkoasun olevan vanhahtava ja kaipasi uudistusta. ...