• Henkilökunnan motivoiminen palkitsemisen avulla Case Sokotel Oy 

   Hyry, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö toteutettiin Sokotel Oy:lle ja sen tavoitteena on tunnistaa kehittämiskohteita henkilökunnan motivoinnissa palkitsemisen avulla. Nykypäivänä motivoiminen on tärkeä osa työelämää, ilman motivaatiota ei ole ...
  • Terve Elämä -ryhmätoiminnan vaikutukset ryhmäläisen pystyvyyteen : YAMK -opinnäytetyö 

   Peltola-An, Elina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laadullisen aineiston avulla selvittää Helsingin Kaupungin järjestämän Terve Elämä -ryhmätoiminnan vaikutuksia hyödyntäen osallistujien asiakaskokemusta. Tarkoituksena oli selvittää, miten ...
  • Luovan kaaoksen kesyttäminen : Innovaatiomallilla tukea konseptoinnin johtamiseen 

   Sorsakivi, Milla (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Jatkuva toimintatapojen, palveluiden ja tuoteportfolion uudistuminen on vaatimus, johon menestyvän yrityksen on pystyttävä vastaamaan. Innovaatiotoiminta ja uutuuksien lanseeraaminen ovat tärkeitä menestymisen avaimia ...
  • Markkinointi sosiaalisessa mediassa – edistämisopas MAKE UP FOR EVER Finlandille 

   Sihvoin, Saana (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli tuottaa kirjallinen edistämisopas sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta markkinoinnista ja sen suunnittelusta kosmetiikkabrändi MAKE UP FOR EVER Finlandille. Edistämisoppaan tavoitteena oli ...
  • Perhetyön prosessi nuoren avohuollon sijoituksessa 

   Pietilä, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, minkälainen on toimiva perhetyön prosessi nuoren avohuollon sijoituksen aikana. Lisäksi tarkasteltiin, minkälaisia erityispiirteitä perhetyön prosessissa on nuoren itsenäistyessä ...
  • Co-creating a Digital Service Concept in Wellbeing for the Elderly 

   Alakoski, Leena; Tikkanen, Irma; Jääskeläinen, Sari (The Athens Institute for Education and Research, 2017)
   The aim of this paper is to describe, how a digital service concept in wellbeing for the elderly was co-created as a process and a content in higher education. The theoretical framework comprises constructivism and the ...
  • Connection of Food system and the Baltic Sea : operators perspectives to key problems and solution ideas 

   Kärki, Riina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   The aim of the thesis is to identify key problems in the food production chain related to the Baltic Sea and how operators in the chain experience them. In addition, the thesis offers ideas on how to solve the key problems. ...
  • Sosiaalinen media ja urheilumarkkinointi 

   Suomalainen, Teemu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia sosiaalisen median käyttöä urheilumarkkinoinnissa. Työn tarkoituksena oli tarkastella erityisesti sitä, miten suomalaiset pääsarjatason urheiluseurat hyödyntävät sosiaalista mediaa ...
  • Neuvolaikäisen lapsen seksuaalisuuden kehittyminen - opas vanhemmille 

   Korhonen, Noora; Antila, Sonja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli kehittää 0-6 vuotiaan lapsen vanhemmille opas, joka kertoo lapsen seksuaalisuuden kehitysvaiheista sekä siitä, kuinka vanhemmat voivat kohdata lapsen kehittyvän seksuaalisuuden sen erityispiirteineen. ...
  • Omahoitajuuteen liittyvät vastuut ja haasteet psykiatrisessa osastotyössä 

   Rantanen, Nea (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää omahoitajuutta aikuispsykiatrisella osastolla. Omahoitajina toimivat sairaanhoitajat, mielenterveyshoitajat ja lähihoitajat. Tavoitteena oli kuvata omahoitajuuden sisältöä. ...
  • Polkuni AMK-maisterista väitöskirjatutkijaksi 

   Keränen, Krista (Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, 2017)
   Onko AMK-maisterin tulevaisuus täynnä mahdollisuuksia vai umpikuja? Omalla kohdallani ammattikorkeakoulututkintoni eivät ole ainoastaan vieneet osaamistani eteenpäin, vaan myös mahdollistaneet tasaisen urakehityksen sekä ...
  • Identiteettivarkauden monet kasvot 

   Hummelholm, Hanne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä identiteettivarkaudet ovat ja mitkä seikat johtivat niiden kriminalisointiin. Suomessa identiteettivarkaus kriminalisoitiin omana pykälänään ja otettiin rikosoikeuteen 4.9.2015. ...
  • Digiloikilla kuntoon : nollat ja ykköset fyysisen aktiivisuuden edistäjänä 

   Julin, Mikko (Liikuntatieteellinen Seura ry, 2017)
   Teknologia tulee integroitumaan arkeemme yhä voimakkaammin, mutta miten pidämme huolen siitä, että se otetaan mukaan myös fyysisen aktiivisuuden edistämiseen?
  • Charting corporate security in a large enterprise based in Finland through a modified CMMI 

   Murto, Kalle (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   This thesis was conducted to a large size corporation located in the capital region of Finland. The purpose was to develop the case company’s corporate security service. First, it required the mapping of the level of ...
  • MUN MUUVI -musiikkivideomenetelmän esittely, testaaminen ja arviointi perhetyössä 

   Tammiruusu, Veli-Juhani (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli testata kehittämääni MUN MUUVI- musiikkivideomenetelmää ja arvioida sen soveltuvuutta, käytettävyyttä sekä mahdollisia vaikutuksia perhetyössä. Toiminnallisen opinnäytetyön kehittämistehtävänä ...
  • Liikkis - Liikuntaa porvoolaisille lapsiperheille 

   Hietanen, Ella; Nevalainen, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli lisätä porvoolaisille lapsiperheille mahdollisuuksia liikuntaan sekä lisätä perheiden tietoisuutta liikunnan merkityksestä lapsen hyvinvoinnille. Opinnäytetyö toteutettiin ...
  • Työasemien hallinta pilvipalveluista tuotettuna CASE: Microsoft Intune 

   Savolainen, Sami (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Nykyisin yritysten ja yhteisöjen toimintaympäristö ulottuu suurelta osin perinteisen fyysisen toimitilan ulkopuolelle ja lisääntyvässä määrin kaikki työ tapahtuu muualla kuin tietyssä kiinteässä osoitteessa määrättynä ...
  • Designing a Do It Yourself (DIY) toolkit to enable dispersed corporate entrepreneurship 

   Sheth, Riddhi Jayesh (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   As businesses mature over time, companies need to find and invest in new growth opportunities. However, finding growth opportunities through innovation is difficult for well-established companies. They are better at execution ...
  • QR-koodien soveltaminen kuntalaisten osallistamisen ja vuorovaikutuksen keinona 

   Pettilä, Henri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö tehtiin Vantaan kaupungilta saadun kehittämisidean pohjalta. Kehittämisideassa tavoitteena oli hyödyntää digitaalisia ratkaisuja kunnan tuottamien palvelujen käyttöasteen nostamiseksi. Työn perustana oli ...
  • Does Short-Term Hunger Increase Trust and Trustworthiness in a High Trust Society? 

   Rantapuska, Elias; Freese, Riitta; Jääskeläinen, Iiro P.; Hytönen, Kaisa (Frontiers, 2017)
   We build on the social heuristics hypothesis, the literature on the glucose model of self-control, and recent challenges on these hypotheses to investigate whether individuals exhibit a change in degree of trust and ...