• Biokaasun liikennekäyttö Kymenlaaksossa 

      Mylläri, Mikko; Juhani, Jouni
      Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 80 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tämä julkaisu on esiselvitysraportti Kymenlaakson kuntien biokaasun ajoneuvokäyttöön siirtymisen kustannus- ja ympäristövaikutuksista. Esiselvityksen tekijänä on Kymenlaakson ammattikorkeakoulun hallinnoima NELI -hanke.