- Selaus julkaisuajan mukaan Julkaisut

  • Katsaus intermodaalikuljetusten käsitteisiin 

   Rytkönen, Jorma
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 54. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä raportti on nk. ”Feasibility”-tyyppinen selvitys Intermodaalikuljetuksista, joka on pääosin laadittu vuoden 2008 loppupuolella. Raportti valottaa peruskäsitteistöä ja kuljetuslogistiikkaa satamaympäristössä. Määritelmistä ...
  • Intermodaalikuljetuksiin vaikuttavat häiriöt Kotkan ja Haminan satamissa 

   Ulmanen, Tommy; Rytkönen, Jorma
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja B 63 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä selvitys käsittää Kotkan ja Haminan satamaympäristössä suoritetun intermodaalikuljetusketjun häiriönhallinnan analyysin. Häiriönhallinnalla on tässä selvityksessä ymmärretty asioita, tekijöitä tai olosuhteita, jotka ...
  • Russia and Europe: from mental images to business practices : Papers from the VII International Conference of Finnish Russian and East European Studies and other writings 

   Nysten-Haarala, Soili; Pynnöniemi, Katri
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja B65 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   The Seventh symposium for Russian and East European Studies (VIEPÄ) was organized in March 2008 at the University of Applied Studies, Kouvola. The idea of the symposium was to facilitate discussion on “logistics” of ...
  • Tutkimusjulkaisu 2010 

   Malvela, Pekka
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja raportteja. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tutkimusjulkaisu 2010 tarjoaa ikkunan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toimintaan tutkimuksen näkövinkkelistä. Eri aihepiireihin jakautuva artikkelikokoelma esittelee hankkeita sekä tuo esille ammattikorkeakoulun monialaista ...
  • Turvallisuus ja turvallisuusjohtamisjärjestelmät satamissa 

   Salokorpi, Mirva; Rytkönen, Jorma
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja B64 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän selvityksen tavoitteena on ollut kartoittaa satama-alan turvallisuutta ja riskejä, satamissa käytössä olevia turvallisuusjohtamisjärjestelmiä sekä alan turvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Selvitys on osa laajempaa ...
  • Towards a Learning and Competence Creating Ecosystem - LCCE 

   Ruohonen, Sinikka; Mäkelä-Marttinen, Leena
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja A 28 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Rising out of recession, Finland needs a new kind of orientation in order to compete successfully in the international market. Business practices must be developed in ways that facilitate faster updating and production of ...
  • Kauppaopetuksesta liiketalouden koulutukseksi. 60-vuotta Kouvolassa /// Eilen-Tänään-Huomenna : Eilen-Tänään-Huomenna 

   Maunula, Markku; Norkamo, Kirsti; Olkku, Pekka
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja A29 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kouvolassa kauppaopetus alkoi vuonna 1950, jolloin Kouvolan Kauppakoulu perustettiin. Perustamishankkeen takana olivat muun muassa Kouvolan Liikemiesyhdistys ja Kouvolan Kauppakilta. ”Kauppaopetuksesta liiketalouden ...
  • Kielelliset käytänteet Kymenlaakson alueen logistiikkayrityksissä 

   Björk, Mikael; Ahvenainen, Tarmo
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 59 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kymenlaakson alueella toimii lukuisia logistiikka-alan yrityksiä, jotka harjoittavat ulkomaankauppaa. Yleisin käytetty kieli kansainvälisessä viestinnässä on englanti, mutta sen sujuva osaaminen ei vielä takaa yhteisymmärrystä ...
  • Turvallisuusjohtamisen parhaita käytäntöjä merenkulkijoille ja satamille 

   Salokorpi, Mirva; Rytkönen, Jorma
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja B66 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä julkaisu on osa Kymenlaaksossa toteutettua tutkimushanketta ”METKU”, Merenkulun turvallisuuskulttuurin kehittäminen. Koko hankkeen tavoitteena on ollut selvittää kokonaisvaltaisesti miten turvallisuusjohtamissäännöstö ...
  • Sidos 2011 : Katsaus Sosiaali- ja terveysalan työelämäläheisyyteen 

   Aalto, Seija; Pekkola, Juhani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sidos 2011 esittelee Kymenlaakson ammattikorkeakoulun AMK:n sosiaali- ja terveysalan työelämäyhteistyötä.
  • Alusöljyvahingon rantatorjunta : SÖKÖ II -hankkeen taustaselvitykset 

   SÖKÖ II -hanke
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro 30 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tähän julkaisuun on koottu kaikki SÖKÖ II -hankkeelle laaditut selvitykset. Suurin osa selvityksistä on korkeakouluopiskelijoiden opinnäytetöinään tekemiä tutkimuksia. Selvitykset ovat tässä sellaisinaan, alkuperäisinä ja ...
  • Oppimisen ja Osaamisen Ekosysteemi : Learning and Competence Creating Ecosystems - LCCE 

   Pelli, Raimo; Ruohonen, Sinikka
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro 32 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Globalisaatio, taloudellinen lama ja teollisuuden rakennemuutos luovat jatkuvasti uusia haasteita ammattikorkeakouluille. Yhä nopeammassa tahdissa entisiä ammatteja häviää ja syntyy uusia. Selviytymisessä ei riitä tietojen ...
  • Tavaravirtojen kasvusta ja häiriötekijöistä aiheutuvat haasteet satamien intermodaalijärjestelmälle : SAFGOF-loppuraportti 2008 – 2010 

   Ulmanen, Tommy; Rytkönen, Jorma; Lepistö, Taina
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 68. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä raportti sisältää Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa vuosina 2008 - 2010 tehdyn SAFGOF tutkimushankkeen keskeiset tulokset. SAFGOF-hanke (Suomenlahden meriliikenteen kasvunäkymät 2007 – 2015 ja kasvun vaikutukset ...
  • Research Publication 2011 

   Malvela, Pekka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Research Publication of Kymenlaakso University of Applied Sciences provides a window into our operations from the point of view of research activities. Through this collection of articles split into different themes we ...
  • Puutuotteiden ja -rakenteiden kemiallinen suojaus ja suojauksen markkinapotentiaali 

   Boren, Hannu; Viinikainen, Marko; Paajanen, Ilkka; Etholen, Viivi
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 67 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä tutkimuksessa analysoitiin voimassa olevat palomääräykset ja -luokitukset puutuotteiden kannalta sekä haastateltiin asiantuntijoita palo-, kosteus- ja homesuojauksesta. Tämän perusteella valittiin kolme käyttökohdetta, ...
  • Strategisen osaamisen johtaminen satama-alueen Seveso-laitoksissa 

   Ulmanen, Tommy
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja, Sarja B. Tutkimuksia ja Raportteja. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä ylemmässä ammattikorkeakoulun tutkimuksessa oli tavoitteena selvittää Kotkan ja Haminan satama-alueen Seveso-laitoksien osaamisen johtamisen tilaa. Tarkoituksena oli selvittää, miten strateginen osaamisajattelu ...
  • 2,6 Kestävä kansakunta. Elivoimainen 200-vuotias Suomi 

   Pekkola, Juhani; Engelhardt, Sari; Hänninen, Jussi; Lehtonen, Olli
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 69. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Väestöä Suomessa ja yleensä Euroopassa leimaa ikääntyminen. Pidentynyt elinikä on pitänyt väestön määrän korkeana, mutta huoltosuhde on heikentynyt ja heikkenee edelleen lähivuosikymmeninä. Syntyvyys on Suomessa tasolla ...
  • Kymenlaakson hyvinvointibarometri 2012 : Kymenlaakson hyvinvoinnin kehityssuuntia viranhaltijoiden, luottamushenkilöiden ja ammattilaisten arvioimana 

   Pekkola, Juhani; Lehtonen, Olli; Haavisto, Sanna
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarba B. Tutkimuksia ja raportteja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kymenlaaksoon on laadittu hyvinvointistrategia vuosille 2007–2015. Vuonna 2012 suoritettiin sähköinen kysely, jossa pyydettiin Kymenlaakson poliittisten ja ammatillisten toimijoiden näkemyksiä eräistä hyvinvointistrategian ...
  • Maritime safety and security : Literature review 

   Fransas, Anne; Nieminen, Enni; Salokorpi, Mirva; Rytkönen, Jorma
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja Sarja B Nro 77 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   The increased numbers of maritime security problems during the last decades have forced international societies to organize closer co-operation and create better plans to response to the problem. Security Research and ...
  • Tieto ja tiedon luominen päiväkotityön arjessa 

   Kirvesniemi, Tiina
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 85 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä tutkimuksessa case-päiväkodin tapahtumia analysoidaan tiedon luomisen ja tiedon lajien näkökulmista. Varhaiskasvatuksen tutkiminen tiedon luomisen ja oppimisen näkökulmasta on sen kontekstin rikastuttamista. Tiedon ...