• Koelaite biomassan torrefiointiin : Biotuli-hankkeen tutkimusraportti 2013 

      Sarvelainen, Hannu; Töyrylä, Niko
      Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja B Nro 102 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tässä BIOTULI-hankkeen tutkimusraportissa on käsitelty biomassan lämpökäsittelyyn (torrefiointiin) käytettävää koelaitetta. Biomassan torrefioinnin tarkoituksena on muuttaa sen ominaisuuksia siten, että kivihiilen käyttöä ...