• Hyvinvointialan yrittäjyyden kehittäminen : Työohjeiden digitalisointi 

      Anttonen, Satu
      Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja B144 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
      Terveydenhuollon toiminnan tulee olla laadukasta, turvallista sekä asianmukaisesti toteutettua. Potilaan tulee voida luottaa siihen, että hän saa laadukasta hoitoa, joka perustuu näyttöön sekä hyviin hoito- ja toimintakä ...