• Intermodaalikuljetuksiin vaikuttavat häiriöt Kotkan ja Haminan satamissa 

      Ulmanen, Tommy; Rytkönen, Jorma
      Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja B 63 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tämä selvitys käsittää Kotkan ja Haminan satamaympäristössä suoritetun intermodaalikuljetusketjun häiriönhallinnan analyysin. Häiriönhallinnalla on tässä selvityksessä ymmärretty asioita, tekijöitä tai olosuhteita, jotka ...