• KV-hanketoiminnan osaamisen ja kehittämistarpeiden kartoitus : Kyselyn tulokset 

      Kiviharju, Sari; Jääsmaa, Anne
      Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 86. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
      Kyselyn lähtökohtana on halu ja tarve tiivistää aluekehittäjien kansainväliseen hanketoimintaan liittyvää yhteistyötä. Asiasta on keskusteltu ja pidetty palavereja kevättalven 2012 aikana mm. Kotkan ja Kouvolan kaupunkien ...