KoulutusalaEnergia- ja ympäristötekniikka

  • Aggregaattivaunun automaation toteutus 

   Maasilta, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli suunnitella, ja toteuttaa Haxmef Oy:n toimeksiantona, tuulimittaussovelluksissa käytettävän aggregaattivaunun sähkönsyötölle automaatio. Aggregaattivaunu on autonperässä vedettävä, perävaunuun ...
  • Alle 200 kW:n automaattisyöttöisen pellettikattilan markkinoille saattamista koskeva lainsäädäntö. 

   Kuusela, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Eurooppalainen konevalmistaja ei voi toiminnassaan olla törmäämättä kirjainyhdistelmään CE. CE-merkintä tarkoittaa paitsi laitteiden vapaata liikkuvuutta yli yhteisön jäsenmaiden rajojen, myös valmistajan vastuuta siitä, ...
  • Ammoniakin syötön optimointi NOx-päästöjen vähentämiseksi SNCR-laitteistolla 

   Väre, Alpo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyö tehtiin Kotkan Energia Oy:n Hyötyvoimalaitokselle. Työssä käsitellään SNCR-laitteiston optimointia jätteenpolttolaitoksella. Hyötyvoimalaitoksella halutaan varautua tulevaisuuden tiukkenevia päästörajoituksia ...
  • ASFALTTIASEMAN ENERGIATASE KIVIAINEKSEN LÄMMITYKSESSÄ 

   Luhtaniemi, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Asfaltin valmistuksessa suurimpia energian kuluttajia ovat kiviaineksen lämmittäminen ja kosteuden poistaminen. Lämmitysenergian tuottamiseen käytettiin opinnäytetyön tekohetkellä pääasiassa raskasta polttoöljyä yrityksessä, ...
  • AUTOCAD P&ID PI-KAAVIOIDEN TUOTTAMISEN APUVÄLINEENÄ 

   Mörsäri, Sirkku (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, millaisia ongelmia Sweco Industry Oy:n suunnittelijoilla oli ollut toteuttaessaan tuotantolaitoksen PI-kaavioita Autodesk’n AutoCAD P&ID 2012 -ohjelmalla. Ohjelma on uudenaikainen ...
  • AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄN I/O-LIITÄNTÖJEN MODERNISOINTI 

   Tulkki, Niko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli uudistaa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Metsolan kampuksen vanhat I/O-kortit ja käyttöönottaa uudet I/O-kortit ja laitteet, joita automaatiojärjestelmä ohjaa. Laitteet muodostivat ...
  • Biokaasutuslaitoksen ennakkohuoltosuunnitelma kriittisyysanalyysin avulla 

   Loukonen, Petteri; Salminen, Kyösti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoite oli suunnitella Vaskiluodon Voima Oy:n biokaasutuslaitokselle ennakkohuoltosuunnitelma kriittisyysanalyysin avulla. Työn tarkoituksena oli tunnistaa laitoksen tärkeimmät päälaitteet kriittisyysanalyysilla ...
  • Biomassan lämpökäsittelyprosessin koelaitteen automatisointi 

   Töyrylä, Niko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään biomassan lämpökäsittely-prosessin automatisointia. Prosessissa tutkitaan torrefioinnin vaikutuksia biomassan ominaisuuksiin. Lämpökäsiteltyä biomassaa voidaan käyttää korvaamaan kivihiiltä ...
  • Comparative Evaluation of Joint Leak Tightness for Two Steam Turbine Casing Geometries 

   Homann, Jochen (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   MAN Diesel & Turboe SE is a subsidiary of the MAN concern and is specialized on building turbomachinery and diesel engines. The location in Hamburg develops and produces steam turbines with a power range of 1 - 40 MW. Steam ...
  • The cost-efficiency of water-based marine emission abatement 

   Baer, Svenja; Ricklefs, Hanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Today about 90 per cent of the world’s trade is concluded by using ships. This entails that the seafaring is one of the main attempters for the poisonous greenhouse gases. Through the globalization and the tendency to ...
  • Datakeskusten hukkalämmön talteenotto ja hyödyntäminen 

   Merilä, Markus (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tehdä selvitys teknologioista, jotka soveltuvat datakeskuksissa syntyvän hukkalämmön hyödyntämiseen ja selvittää, minkälaista hyötyä niillä on mahdollista saavuttaa. Työ rajattiin käsittelemään ...
  • Energian tuotanto- ja ajomallit 

   Riihelä, Tapio (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tarkoituksena oli kehittää voimalaitoksen henkilökunnalle työkalu, jonka avulla olisi helpompaa valita suotuisa ja tuottoisa ajomalli kuhunkin sähkön- ja kaukolämmön kulutustilanteeseen. Työkalu tehtiin Kotkan Energia ...
  • Energiatehokkuus Matkailu- ja ravintola-alalla 

   Tuliniemi, Jani (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Jatkuvasti kallistuva sähkönhinta ajaa kuluttajia tehostamaan energiankäyttöään. Suuremmat käyttäjät ovat jo pitkään olleet mukana erilaisissa säästötalkoissa, mutta vasta hiljattain mukaan on lähtenyt pienempiäkin toimijoita. ...
  • Energiatekniikan aikuisopiskelu ammattikorkeakoulussa 

   Ahlberg, Arto (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Kymenlaakson ammattikorkeakoulun Kotkan toimipisteen aikuisopiskeluun liittyviä kokemuksia opiskelijoiden näkökulmasta ja perehtyä opiskelun ongelmakohtiin. Toisena tavoitteena ...
  • Equipment Design/Implementation of Air Source Heat Pump 

   Soldatenkov, Andrey (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   The objective of this thesis was to design new equipment for studying heat pump technology in the energy technology laboratory of Kymenlaakso University of Applied Sciences. The study includes planning and implementation ...
  • ETUDE DU RAYONNEMENT THERMIQUE DANS SA PHASE D´ABSORPTION ET D´ EMISSION A TRAVERS UNE CHAUDIERE A GAZ : ANALYSES MATHEMEATIQUES ET CHIMIQUES DES RESUTATS ISSUES DES MESURES REALISEES EN LABORATOIRE. 

   Touali, Yo Antoine (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Cette thèse a pour objectif de limiter les pertes de gaz pendant la production d´énergie dans une chaudière. La thèse s´est limitée sur deux centres d´intérêt distinct, qui ont permit de quantifier les données recueillent ...
  • EU:n puiteohjelmien hankekumppaneiden kartoitus 

   Vakkila, Karri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on EU:n puiteohjelmien hankekumppaneiden kartoitus. Työssä käsitellään useita Euroopan unionin puiteohjelmia ja niihin osallistuneita hankekumppaneita. Opinnäytetyössä esiteltyjen hankeumppaneiden ...
  • Gasum Tekniikan vuokra- ja omistuskaasupullojen hallinnointijärjestelmän kehitys 

   Salo, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tavoitteena oli kartoittaa Gasum Tekniikka Oy:n hallinnoimat vuokra- ja omistussuhteissa olevat kaasupullot sekä luoda kaasupullokokonaisuutta yksinkertaistava hallinnointijärjestelmä. Gasum Tekniikka Oy:llä ...
  • Gasumin ISO 50001 -energianhallintajärjestelmän kehittäminen 

   Virtanen, Marko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Energiatehokkuus, ympäristökysymykset ja kestävä kehitys ovat ajankohtaisia aiheita puhuttaessa energiasta. Energiantuotannon kasvaviin haasteisiin ja kiristyviin säännöksiin voidaan vastata tehostamalla ja kehittämällä ...
  • Hajautetun tuotannon kunnossapitojärjestelmä 

   Laitinen, Henry (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda toimenpiteet, joilla varmistetaan kunnossapitojärjestelmän laiterekisterin ja –dokumenttien ylläpito. Lisäksi tavoitteena oli ohjeistaa ja käyttöönottaa varaosahallintajärjestelmä ja ...