- Selaus julkaisuajan mukaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

  • The 2010 International Business curriculum of Kymenlaakso University of Applied Sciences and the changing demands of working life. 

   Sato-Roitto, Yuri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2007)
   Working environment has been changing rapidly and becoming more competitive due to the economic change, labour market flexibility and many other reasons. To identify skills and competencies which today's individuals need ...
  • Tuftattu matto lastenhuoneeseen : Sisustuselementistä leikin välineeksi 

   Mansikkamäki, Nina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma, Tekstiili- ja vaatesuunnittelu MANSIKKAMÄKI, NINA Tuftattu matto lastenhuoneeseen: Sisustuselementistä leikin välineeksi Opinnäytetyö 59 sivua ...
  • Yksikomponenttisen polyuretaanivaahdon soveltuvuus veneisiin 

   Ikonen, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Polyuretaanit ovat hyvin monipuolisia polymeerejä. Monipuolisuudesta johtuen polyuretaaneilla on useita erilaisia olomuotoja. Niitä käytetään esimerkiksi maaleissa, laakereissa ja patjoissa. Opinnäytetyössä selvitetään, ...
  • GRAAFINEN ILME JA VERKKOSIVUT ÄHTÄRIN ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYKSELLE 

   Pitkälä, Esa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän työn tavoitteena on selvittää, voivatko verkkosivut toimia maantieteellisesti riippumattomana, keskeisenä yhdyskanavana yhdistyksen sisällä. Verkkosivut sisältävät tyypillisen sisällön lisäksi kokoajan kasvavan ...
  • QUATTROTEC OY – VERKKOSIVUT JA YRITYSILME 

   Paavilainen, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön produktiivisen osan aihe oli suunnitella Quattrotec Oy:lle uudet verkkosivut, käyntikortit ja tuote-esite. Tutkimuksellisessa osassa käydään läpi näiden tuotteiden tuotantovaiheet eri suunnitteluvaiheista ...
  • Katsaus intermodaalikuljetusten käsitteisiin 

   Rytkönen, Jorma
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 54. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä raportti on nk. ”Feasibility”-tyyppinen selvitys Intermodaalikuljetuksista, joka on pääosin laadittu vuoden 2008 loppupuolella. Raportti valottaa peruskäsitteistöä ja kuljetuslogistiikkaa satamaympäristössä. Määritelmistä ...
  • BRANDING AN ATHLETE AND CREATING STRATEGIC SPONSORSHIP CO-OPERATION RELATIONSHIPS – CASE CARINA KETONEN 

   Hannula, Anne (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   This thesis deals with sponsorship co-operation relationships and with the branding of an athlete and aims at answering the following research questions; “How to create successful wide-ranging sponsorship co-operation ...
  • Prosessiveden epäsuoran lämmityksen automaation suunnittelu 

   Huomolin, Saara (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena oli suunnitella Stora Enson Imatran tehtaiden kartonkikone 4:n lämmön talteenottoon prosessiveden epäsuoran lämmityksen instrumentointi. Prosessiveden epäsuoran lämmityksen projektin tarkoituksena on poistaa ...
  • IKÄÄNTYNEIDEN PSYKOSOSIAALISEN RYHMÄTOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN ANJALANKOSKELLA 

   Niskanen, Johanna; Kitunen, Anne; Reiman, Tommi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli käynnistää psykososiaalisen tuen ryhmät yksinäisyydestä kärsiville yli 65-vuotiaille anjalankoskelaisille kotihoidon, tukipalveluiden ja omaishoidon sekä ympärivuorokautisen tilapäishoidon ...
  • Aivoinfarktipotilaan ohjauksen kehittäminen : - potilasoppaan laatiminen 

   Pekkola, Maiju (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä kehittämistehtävä on tehty yhteistyössä Kymenlaakson keskussairaalan kanssa. Kehittämistehtävän tarkoituksena on kehittää aivoinfarktia sairastaneen potilaan saamaa ohjausta laatimalla potilasopas, joka annetaan ...
  • Valtakunnallisen mallin mukaisen hoitotyön yhteenvedon käyttöönoton suunnittelu ja toteutus Kouvolan pääterveysaseman osasto kahdelle 

   Hirvi, Eija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa valtakunnallisen mallin mukaisen hoitotyön yhteenvedon käyttöönotto Kouvolan pääterveysaseman osasto kahdella sekä muokata hoitotyön yhteenveto osasto kahden ...
  • Hiontapöydän suunnittelu 

   Heikkilä, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tuotekehitys HEIKKILÄ, VESA Hiontapöydän suunnittelu Opinnäytetyö 27 sivua + 6 liitesivua Työn ohjaajat Lehtori Ilkka Estlander, Kymenlaakson ...
  • UHF/RFID-kulunvalvontasovellus 

   Aatola, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Etätunnistus on viime vuosina yleistynyt yhä useammilla aloilla. Erityisesti passiivisten eli ilman paristoa toimivien tunnisteiden ja niitä lukevien laitteiden teknologia on kehittynyt merkittävästi. Lukuetäisyydet ovat ...
  • Sähköinen laskujen käsittely pk-yrityksessä 

   Mäkelä, Anna; Seitsonen, Sanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisia vaihtoehtoja pienyrittäjillä on sähköiseen osto- ja myyntilaskutukseen siirryttäessä. Toimeksiantajana on Maanrakennus Seitsonen Oy. Työssä tarkastellaan sähköisen ...
  • Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa 

   Kantonen, Laura (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Mediaa käyttävät yhä nuoremmat lapset ja lasten kautta mediakulttuuri leviää myös päiväkodin kulttuuriin. Päiväkodin kasvatus- ja hoitohenkilöstön tulee ottaa tämä huomioon kasvatuskäytännöissä. Tutkimuksen tarkoituksena ...
  • Palvelusuunnitelman prosessikuvaus Kotkan kaupungin vammaispalvelussa 

   Tuomala, Maija (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kuvata palvelusuunnitelman prosessi Kotkan kaupungin vammaispalvelussa sosiaalityöntekijän näkökulmasta sekä nostaa työn avulla palvelutarpeen arvioinnin merkitystä entistä enemmän esille. ...
  • Ekologisten valintojen vaikutukset ilmastonmuutokseen 

   Heinvuo, Maria; Rissanen, Nina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Työn tavoitteena oli tutkia miten joukkoliikenteen käyttö sekä ihmisten kulutustottumukset vaikuttavat ilmastonmuutokseen. Pohdimme tässä työssä myös, miten yksittäinen kuluttaja saadaan ymmärtämään oman kulutuskäyttäytymisensä ...
  • VARASTON ARVON JA KIERTONOPEUDEN PARANTAMINEN – Case: Oticon Oy 

   Hiipakka, Juha (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Varaston arvoa alentamalla ja materiaalinohjaustaan tehostamalla yritys voi parantaa kannattavuuttaan. Materiaalinohjausta tehostettaessa on tärkeää tietää tietyt toimintaa mittaavat tunnusluvut. Tällaisia tunnuslukuja ...
  • VARFARIINI-LÄÄKEHOITO-OPPAAN LAATIMINEN VENÄJÄNKIELISILLE POTILAILLE 

   Puolakainen, Marina; Huuskonen, Tanja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa opas varfariini-lääkkeen käyttäville ve-näjänkielisille potilaille ja heidän kanssaan työskenteleville kotisairaanhoitajille Kou-volan alueelta. Varfariini-lääkehoidon onnistuminen ...
  • Omaohjaajamenetelmä ryhmäkoti Aarrearkussa 

   Maaskola-Kinnunen, Tarja; Savolainen, Hanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää työntekijöiden ja nuorten näkökulmasta ryhmäkoti Aarrearkun omaohjaajuuden nykytila. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä omaohjaajamenetelmällä tarkoitetaan ryhmäkoti Aarrearkussa ...