Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus julkaisuajan mukaan

  • The 2010 International Business curriculum of Kymenlaakso University of Applied Sciences and the changing demands of working life. 

   Sato-Roitto, Yuri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2007)
   Working environment has been changing rapidly and becoming more competitive due to the economic change, labour market flexibility and many other reasons. To identify skills and competencies which today's individuals need ...
  • QUATTROTEC OY – VERKKOSIVUT JA YRITYSILME 

   Paavilainen, Ville (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Opinnäytetyön produktiivisen osan aihe oli suunnitella Quattrotec Oy:lle uudet verkkosivut, käyntikortit ja tuote-esite. Tutkimuksellisessa osassa käydään läpi näiden tuotteiden tuotantovaiheet eri suunnitteluvaiheista ...
  • Yksikomponenttisen polyuretaanivaahdon soveltuvuus veneisiin 

   Ikonen, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Polyuretaanit ovat hyvin monipuolisia polymeerejä. Monipuolisuudesta johtuen polyuretaaneilla on useita erilaisia olomuotoja. Niitä käytetään esimerkiksi maaleissa, laakereissa ja patjoissa. Opinnäytetyössä selvitetään, ...
  • GRAAFINEN ILME JA VERKKOSIVUT ÄHTÄRIN ELÄVÄN MUSIIKIN YHDISTYKSELLE 

   Pitkälä, Esa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   Tämän työn tavoitteena on selvittää, voivatko verkkosivut toimia maantieteellisesti riippumattomana, keskeisenä yhdyskanavana yhdistyksen sisällä. Verkkosivut sisältävät tyypillisen sisällön lisäksi kokoajan kasvavan ...
  • Tuftattu matto lastenhuoneeseen : Sisustuselementistä leikin välineeksi 

   Mansikkamäki, Nina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2008)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Muotoilun koulutusohjelma, Tekstiili- ja vaatesuunnittelu MANSIKKAMÄKI, NINA Tuftattu matto lastenhuoneeseen: Sisustuselementistä leikin välineeksi Opinnäytetyö 59 sivua ...
  • Katsaus intermodaalikuljetusten käsitteisiin 

   Rytkönen, Jorma
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 54. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä raportti on nk. ”Feasibility”-tyyppinen selvitys Intermodaalikuljetuksista, joka on pääosin laadittu vuoden 2008 loppupuolella. Raportti valottaa peruskäsitteistöä ja kuljetuslogistiikkaa satamaympäristössä. Määritelmistä ...
  • Yhdysvaltoihin suuntautuvat kappaletavaralähetysten meri- ja lentokuljetukset 

   Jokinen, Jarno (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Nykypäivän yhteiskunnassa aika ja raha heijastuvat voimakkaasti lähes kaikkiin toimintoihin, joita ihminen suorittaa. Menetetty aika on menetettyä rahaa. Näin on myös kyseiset tekijät otettava huomioon kun etsitään sopivaa ...
  • Huviveneilyn ympäristöongelmat ja tiedottaminen veneilijöille Lotseninselillä 

   Ilmalahti, Kaisa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Veneilyyn liittyy lukuisia ympäristöongelmia. Osa niistä aiheutuu veneen käytön aikana, kun taas osan aiheuttavat veneilyn mahdollistavat toiminnot, kuten veneteollisuus, satamat ja telakat. Veneily tarjoaa myös mahdollisuuksia ...
  • FACILITY MANAGEMENT IN LEARNING ENVIRONMENT 

   Hanhirova, Carolina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Facilities management is an integral part of the overall management of the school. The actualization of the goals and objectives of education require the provision, maximum utilization and appropriate management of the ...
  • Optimaalisen sileyden saavuttaminen Taguchi-menetelmän avulla 

   Salo, Mika (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Sellun jauhatusprosessissa tapahtuvien muutosten avulla voidaan vaikuttaa oleellisesti sellukuitujen muodostumiseen paperissa. Työn tarkoituksena on selvittää jauhatusprosessissa tapahtuvien hallittujen säätöjen vaikutus ...
  • MODIFIOITUJEN PUUTUOTTEIDEN KILPAILUKYKY ERI KOHTEISSA 

   Ahokas, Jaana (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyössä selvitettiin modifioitujen puutuotteiden kilpailukykyä rakentamisen eri kohteissa. Rakentamisen kohteiksi valittiin ulkoverhous, terassituotteet sekä sisälattiat. Kilpailukykyä ja soveltuvuutta eri kohteissa ...
  • Jouluaiheisen satukirjan suunnittelu ja toteutus 

   Pekkola, Katariina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Produktion tarkoituksena oli kirjoittaa, kuvittaa ja taittaa jouluaiheinen satukirja lapsille. Kirjan kuvittaminen on pääsääntöisesti kirjan tekstin kuvittamista, mutta työn kulku voi tapahtua myös päinvastaisessa ...
  • CD-ja LP-julkaisun graafinen ilme 

   Erkkilä, Timo (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni asiakas on suomalainen punk- ja hardcore-levy-yhtiö Combat Rock Industries. Toimeksiantona oli toteuttaa St.Hood-nimisen metallisen hardcore-bändin uuden julkaisun, For the Dead:n CD- sekä LP-levynkansien ...
  • The Economic Downturn as a Growth Opportunity for Online Business Directories 

   Arabadzhieva, Ivelina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   The economic downturn creates opportunities for businesses because competitors go out of business and consumer habits change. Whilst this has proven to be very negative for print directories in the UK that are losing ...
  • Kehityskeskustelut osaamisen kehittymisen ja johtamisen välineenä 

   Lehtonen, Krista (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia kehityskeskusteluja osaamisen kehittymisen ja johtamisen välineenä. Tutkimuksessa selvitettiin case-yrityksen avulla, mitä osaamisella ja sen kehittämisellä tarkoitetaan, mikä on ...
  • TUOSTA- TÄHÄN : Luksusdesignia kierrätysmateriaaleista 

   Schroderus, Jonna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni käsittelee Tuosta – Tähän tuotemerkin syntyä. Työ käsittää tuotemerkin ja malliston suunnittelun sekä tuotteiden valmistuksen. Pyrin projektissani ympäristömyötäisyyteen ja valmistin tuotteet pääosin ...
  • Virkistystoimintaa dementoituville vanhuksille vanhainkodissa 

   Kaisa, Karhu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa laitosvanhuksille hyvää mieltä, onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia sekä ryhmään kuulumisen, ymmärretyksi ja hyväksytyksi tulemisen tunteita, tässä ja nyt. Pitkän tähtäimen ...
  • Laadukkaan asiakaspalvelun kehittäminen : Case: Kymenlaakson sairaalapalvelut, Kymenlaakson keskussairaalan röntgenosasto 

   Suurtalo, Marja-Leena (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Laadukas asiakaspalvelu ja tyytyväinen asiakas ovat röntgenosaston tavoitteet. Tavoitteisiin yltämiseksi tarvitaan ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta. Laadukkaan asiakaspalvelun kehittämiseksi tulee selvittää ...
  • Kouvolan seudun huumausainerikollisuustilanne vuonna 2008 ja huumausainerikosten käsittely Kouvolan käräjäoikeudessa 

   Vornanen, Tanja (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on tarkastella Kouvolan käräjäoikeuden tilastojen perusteella Kouvolan seudun huumausainerikollisuustilannetta. Työssä selvitetään, kuinka paljon huumausainerikoksia on tuomittu Kouvolan seudun ...
  • Prosessikuvaus viitotun puheen opetuksesta 

   Arvila, Susanna (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   Kuulonhuoltoliitto (nykyään Kuuloliitto) järjestää viitotun puheen kursseja jäsenilleen. Liiton viitotun puheen opettajien mukaan Suomessa on pula viitotun puheen opettajista ja ohjaajista. Kuusaan Kuuloset ry puheenjohtaja ...