- Selaus nimekkeen mukaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulu

  • 1 - 6-vuotiaiden kouvolalaisten lasten ruokatottumukset ja herkkujen syönti 

   Wallin, Ina; Mannari, Tiina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 1–6-vuotiaiden kouvolalaisten lasten ruokatottumuksia ja herkkujen syönnin vaikutusta muuhun ruokailuun vanhempien näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin, minkä ikäisenä ...
  • 15–18-vuotiaiden alppihiihtäjien kuntotestauksen kehittäminen Suomessa 

   Immonen, Tero; Männikkö, Anu (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä lajianalyysin avulla alppihiihdon suoritustekniikkaan ja lajin huippu-urheilijoiden antropometrisiin ja fyysisiin ominaisuuksiin sekä lisäksi hankkia tietoa fyysisiä ominaisuuksia ...
  • 1700-luvun lopun sokerileikkurin tutkimus ja konservointi 

   Iivonen, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena on arviolta 1700-luvun lopulla valmistettu sokerileikkuri. Tutkimusosio antaa lyhyen yleiskatsauksen sokerinvalmistuksen historiaan Suomessa ja liittää sen sokerileikkureiden omaan historiaan. ...
  • 1800-LUVUN LOPUN SEINÄPUHELIMEN RESTAUROINTI 

   Ranta, Heidi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Ensimmäinen patentti puhelimelle myönnettiin vuonna 1876 Alexander Graham Bellin ansiosta. Siitä lähtien puhelimen kehitys on ollut todella nopeaa. Puhelinta alettiin heti kehittää toimivammaksi ja käytännöllisemmäksi. Ei ...
  • 1920-luvun uusklassiset sisustussuunnitelmat Yrjölän kolmioihin ja porraskäytäviin 

   Nevalainen, Mila (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön aiheena on kaksi kolmion ja kaksi porraskäytävän sisustussuunnitelmaa Yrjölä-nimiseen, hirsiseen pienkerrostaloon. Rakennus on valmistunut 1927 ja se sijaitsee Korian vanhalla varuskunta-alueella Kouvolassa. ...
  • 1960 - 1970-LUKUJEN PIENTALOJEN YLEISIMMÄT ONGELMAT JA NIIDEN KORJAAMINEN 

   Khanbabaei Khanshan, Mahdi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää 1960- ja 1970-lukujen pientalojen yleisimpiä ongelmia. Tarkoituksena on kerätä yleisimmät ja pahimmat ongelmat yhteen sekä koota sen pohjalta korjausopas rakennuspienyrittäjälle, ...
  • 1970-luvun rakennusten korjauskonseptit 

   Vesilahti, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda korjauskonsepteja 1970- luvulla raken-netuille pientaloille. Työssä vertailtiin eri hintatasoisia ratkaisuja pientalon korjausra-kentamisen hankeselvitystä ja budjetointia varten. ...
  • 2,6 Kestävä kansakunta. Elivoimainen 200-vuotias Suomi 

   Pekkola, Juhani; Engelhardt, Sari; Hänninen, Jussi; Lehtonen, Olli
   Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Nro 69. (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Väestöä Suomessa ja yleensä Euroopassa leimaa ikääntyminen. Pidentynyt elinikä on pitänyt väestön määrän korkeana, mutta huoltosuhde on heikentynyt ja heikkenee edelleen lähivuosikymmeninä. Syntyvyys on Suomessa tasolla ...
  • 2. asteen opetus ja Y-sukupolvi 

   Leinonen, Tero (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni keskittyy tarkastelemaan Y-sukupolven olemista työelämässä. Y-sukupolvi (vuosina 1980-2000 syntyneet) haastaa totutut johtamismallit ja vaativat aiempia sukupolvia enemmän esimiestoiminnalta. Tässä työssä ...
  • The 2010 International Business curriculum of Kymenlaakso University of Applied Sciences and the changing demands of working life. 

   Sato-Roitto, Yuri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2007)
   Working environment has been changing rapidly and becoming more competitive due to the economic change, labour market flexibility and many other reasons. To identify skills and competencies which today's individuals need ...
  • 2d pelin luonti iPadille Unity3d-ohjelmistolla 

   Nousiainen, Niko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aihe oli kaksiulotteisen pelin luonti Unity3d-ohjelmistoa ja Orthello2d-lisäosaa käyttäen. Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa iPad-laitteella toimiva peli. Opinnäytetyön tekeminen ...
  • 2D-grafiikkamoottori 

   Moisio, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään kaksiulotteisen grafiikkamoottorin rakenteiden ja toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Työssä selvennetään syitä oman grafiikkamoottorin tekoon ja esitellään moottorien yleisiä ominaisuuksia. ...
  • 2d-peliohjelmointi Unityä käyttäen 

   Husso, Sami (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Unity on peliohjelmointiympäristö, jonka avulla pelintekijä pystyy kehittämään pelejä monelle eri alustalle. Unity on saatavilla monelle eri käyttöjärjestelmälle. Unityn ohjelmointi perustuu script-tiedostoihin, joita ...
  • 2D-VIIVAKOODIEN HYÖDYNTÄMINEN VÄHITTÄISKAUPASSA KULUTTAJILLE SUUNNATTUNA PALVELUNA 

   Rivinoja, Mikko (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli hankkia tietoa koskien 2D-viivakoodeilla mahdollistettavaa kuluttajille suunnattua mobiilia palvelua sekä tutkia, mitä lisäarvoa kyseinen palvelu kuluttajille ja yrityksille toisi. Teoriaa on ...
  • 2D-viivakoodin käyttömahdollisuudet elintarviketeollisuudessa 

   Ylinen, Jukka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön aiheena on 2D-viivakoodin käyttömahdollisuudet elintarviketeollisuudessa. Tarkoituksena oli perehtyä 2D-viivakoodien tekniikkaan, toimintaan ja niiden käyttömahdollisuuksiin elintarviketeollisuudessa. ...
  • 2Tila taidetyöpaja 

   Laukkanen, Petri (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   2Tila taidetyöpaja pitää sisällään julkisiin tiloihin toteutettavan, kollektiivisesti suunnitellun seinämaalauksen. Tutkimuksellinen ja produktiivinen osio rajautuu nuorisotalojen tiloja parantavaan prosessiin ...
  • 3 - 4-vuotiaiden lasten sosioemotionaalisten taitojen kehittyminen tenavajumpassa 

   Heino, Elina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, kehittyvätkö 3 – 4-vuotiaiden lasten sosioemotionaaliset taidot tenavajumpassa. Lisäksi haluttiin selvittää osaako 3 – 4-vuotias lapsi itse arvioida sosioemotionaalisia taitojaan. ...
  • 3 – 6-vuotiaiden liikunnallisen kehityksen tukeminen vuorohoidossa 

   Hyppänen, Maria (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää miten kahdessa Kouvolan kaupungin 24/7-vuoropäiväkodissa tuetaan 3 – 6-vuotiaiden lasten liikunnallista kehitystä varhaiskasvatuksen liikunnan suosituksiin perustuen. Alatavoitteena ...
  • 3-5-vuotiaiden lasten reippaan liikunnan määrä päiväkodissa 

   Koivu, Suvi (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää saavatko 3–5-vuotiaat lapset suositusten mukaisesti liikuntaa liikuntapainotteisessa päiväkodissa. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten mukainen määrä on tuon ikäisillä lapsilla ...
  • 3. -luokkalaisten lasten ravitsemustiedon kehittämisprojekti 

   Harjulahti, Pauliina; Lähteenmäki, Iina (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma HARJULAHTI, PAULIINA LÄHTEENMÄKI, IINA 3.-luokkalaisten lasten ravitsemustiedon kehittämisprojekti Opinnäytetyö 49 sivua + 9 liitesivua Toim ...