Kymenlaakson ammattikorkeakoulu - Selaus asiasanan mukaan "ICT"

  • Asiakasodotusten ja asiakasyhteistyön kohtaaminen sisäasiainhallinnonalan ICT-palveluissa : Case: Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK 

   Jäppinen, Vesa (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2011)
   Suomen valtion tuottavuusohjelman tavoitteena on julkisen sektorin tehostaminen. Sisäasiainministeriön alaisuuteen perustettu HALTIK, pyrkii toiminnallaan täyttämään sille asetetut vaatimukset, jotka erityisesti kohdistuvat ...
  • Challenges in the Nordic ICT marketing communications 

   Tankka, Riikka (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Abstract Information and communications technology (ICT) is a rapidly developing field. Companies operating in the field have possibilities to operate globally through large information networks. This possibility also ...
  • ICT-osaaminen ja siihen vaikuttavat asenteet Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksissä 

   Ahola, Tuuli; Eerola, Tiia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoite on kartoittaa Kymenlaakson kauppakamarin pienten ja keskisuurten jäsenyritysten ICT-osaamisen tasoa ja siihen kohdistuvia asenteita sekä taustalla vaikuttavia tekijöitä. Tämä opinnäytetyö on toteutettu ...
  • Ketterät menetelmät julkishallinnon ICT-hankkeissa - toimittajan näkökulma 

   Raki, Jyrki (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
   Ketterät menetelmät kuten Scrum ovat yleistymässä nopeasti. Monet julkishallinnonkin organisaatiot ovat ottaneet ketteriä menetelmiä käyttöön saavuttaakseen entistä suurempaa läpinäkyvyyttä sovelluskehittämiseen prosessina ...
  • Logistiikkayritysten ICT-panostukset Kymenlaaksossa 

   Quercini, Pia (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2009)
   KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketoiminnan logistiikka QUERCINI, PIA Logistiikkayritysten ICT -panostukset Kymenlaaksossa Opinnäytetyö 48 sivua + 5 liitesivua Työn ohjaaja Lehtori Maiju Hankia Toimeksiantaja K ...
  • Pienyrittäjän ICT-paketti 

   Kortesmaa, Sakari (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ICT-ratkaisuja ja niistä saatavia hyötyjä. Työn tavoite oli tarjota tietoa ja ratkaisuja ICT-palvelujen hankinnan kanssa painivalle pienyrittäjälle. Tavoitteeseen päästiin muodostamalla ...