"yhdessä kehittämisen valmennus" - Selaus asiasanan mukaan Diakonia-ammattikorkeakoulu

    • Haastattelututkimus Yhdessä kehittämisen valmennuksen vaikutuksista 

      Anttonen, Katja; Hyypiä, Susanna (2020)
      Työelämälähtöinen opinnäytetyö tutkii Yhdessä kehittämisen valmennukseen osallistuneiden näkemyksiä yhteiskehittämisestä sekä onko valmennus tuottanut valmiuksia yhteiskehittämiseen. Valmennuksia toteutettiin vuosina ...