"Laadullinen tutkimus" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen. Case: Café Ekberg 

   Loponen, Laura (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2013)
   Asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen – Case Café Ekberg Vuosi 2013 Sivumäärä: 41 Tämä opinnäytetyö käsitteli asiakkaan palvelukokemusta ja sen parantamista kohdeorganisaatiossa. Kohdeorganisaationa oli Café ...
  • Espoon poliisin toimintamalli lähisuhdeväkivaltatapauksissa 

   Marila, Juho (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2015)
   Lähisuhdeväkivalta on ongelma, johon on pyritty löytämään ratkaisuja useilla eri keinoilla. Suomessa on luotu erilaisia valtakunnallisia ohjelmia lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi ja erilaisia asian parissa työskenteleviä ...
  • Insta Trust Oy:n tuottamien kriisiharjoitusten kehittäminen 

   Väinölä, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insta Trust Oy toteuttaa asiakkaidensa kanssa kymmeniä kriisiharjoituksia vuosittain. Kriisiharjoitusten avulla pyritään kehittämään harjoittelevien tahojen kriisijohtamisen ja kriisiviestinnän osaamista, tunnistamaan ...
  • Ruokalistan toimivuus asiakkaan näkökulmasta – CASE: Chico’s-ketju 

   Tuominen, Samuli (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2009)
   Ruokalista on tärkeä väline ravintoloiden markkinointiviestinnässä. Olisi hankala kuvitella, miten ravintolat toimisivat, jos ne eivät hyödyntäisi ruokalistoja ainakin jollain tavoin. Hyvä ruokalista on jo itsessään ...
  • Sähköisen asioinnin onnistuminen Mikkelin ja Pyhäselän vankiloissa pilotointihankkeen perusteella 

   Puustinen, Hilkka; Vainio, Marjut (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tässä tutkimuksessa tutkittiin sähköisen asioinnin pilotoinnin onnistumista Pyhäselän ja Mikkelin vankiloissa pilotointiin osallistuneiden vankien ja vankilan henkilökunnan näkökulmista. Tutkimuksessa selvitettiin asioinnin ...