- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Designing a Digital Service Concept for a Professional Business Service - Case Työeläkelakipalvelu 

   Nyyssönen, Sofia (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2004)
   The main purpose of the thesis is to study the design of a digital service concept for a professional service organization that provides business services. The Finnish Centre for Pensions is used as the case organization. ...
  • Tulitöiden paloturvallisuuden kehittäminen öljynjalostamolla 

   Salo, Marko (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   This study covers a practical development project based on real-life needs, designed to review current ‘hot work’ practices in use in the process areas and tank farms of Neste Oil Corporation’s refinery at Porvoo in Finland ...
  • Työturvallisuus Salon seudun terveyskeskuksen päivystysvastaanotolla hoitohenkilökunnan kokemana 

   Vähämäki, Anne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia Salon seudun terveyskeskuksen päivystysvastaanoton hoitohenkilökunnan kokemusta omasta työturvallisuudestaan ja siihen liittyvästä turvattomuuden tunteesta. Tutkimuksen ...
  • Asuntomessujen turvallisuussuunnitelman laatiminen 

   Haikonen, Juhapekka (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Asuntomessut on Suomen suurin vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma. Asuntomessujen keskimääräinen kävijämäärä on vuosien varrella vakiintunut noin 150 000:n vieraaseen. Yleisötapahtumaa varten järjestäjän on laadittava ...
  • Yhdistyksen turvallisuusasiakirjan laatiminen 

   Pasi, Nuutinen (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   This thesis is functional and associated with working life. The purpose of the thesis was to plan and to produce a security document for the needs of Suomen Latu association. The completed security document compiles the ...
  • Yhteisöturvallisuus 

   Peltonen, Jere (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on haastaa organisaatioiden turvallisuusasioiden hoitamista koskeva perinteinen yritysturvallisuuspainotteinen ajattelu. Tavoitteena on esittää erilaisten yhteisöjen toimintaan sovellettavissa ...
  • Kiinteistöturvallisuuden sanastohanke : termi-inventaario 

   Kulonen, Lauri (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2005)
   The objective of this thesis is to further special language in premises security to be made more uniform and give viewpoints how to apply terminological theory to the premises security. The purpose is to prepare a term ...
  • Turvallisuusjohtamisen integrointi tasapainotettuun arviointiin : näkökulma tasapainotettuun turvallisuusjohtamiseen 

   Viljamaa, Janne (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Suurimmassa osassa suomalaisista yrityksistä turvallisuus nähdään yhtenä yritystoi-mintaa tukevana toimintona. Monet turvallisuusasiantuntijat puhuvat siitä, kuinka tur-vallisuus ja erityisesti turvallisuusjohtaminen tulisi ...
  • Varusmiesyksikön evakuointiharjoitus rakennusta uhkaavassa tulipalotilanteessa 

   Kelo, Jarno (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on kehittää varusmieskoulutusta antavan perusyksikön palo- ja pelastuskoulutuksen varusmiehille antamia valmiuksia toimia rakennusta uhkaavassa tulipalotilanteessa. Oppinäytetyön ...
  • Oviympäristö rakennusurakassa 

   Heiniö, Heidi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Oviympäristön urakointiin liittyy useita toimijoita ja järjestelmiä. Mikäli rakentaminen aloitetaan puutteellisilla suunnitelmilla, on kustannuksia runsaasti lisäävien lisä- ja muutostöiden todennäköisyys suuri. Urakoiden ...
  • Standardityökalu turvasuojaukseen 

   Haapamäki, Katja (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen ja työelämälähtöinen turvasuojaukseen liittyvä kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena oli luoda turvasuojausta koskevien standardien koulutusmateriaalia, jota voitaisiin hyödyntää ...
  • Puhevammaisten tulkkipalvelun laatu : Käyttäjän ääni kuuluville 

   DeTienne, Saara; Haikara, Pirjo (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on tutkia, millaisia kokemuksia ja toivomuksia puhevammaisilla henkilöillä itsellään on puhevammaisten tulkkipalvelun laadusta. Tavoitteenamme on lisäksi löytää vastauksia siihen, kuinka ...
  • Ulkoasiainhallinnon henkilöstön turvallisuuskoulutuksen tarve 

   Tammi, Päivi (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mistä aiheista ulkoasiainhallinnon henkilöstö omien näkemystensä mukaan tarvitsee turvallisuuskoulutusta. Lisäksi tutkimuksen avulla haluttiin hahmottaa henkilöstön ...
  • Vaarallisten aineiden sensorijärjestelmän teoreettinen pilotointihanke : case: Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos 

   Kauranen, Iida (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   The industrial processing, manufacturing, storing and transporting of hazardous substances always brings about a threat of an accident. This sets special demands for rescue work such as the protection of the rescue personnel, ...
  • Yksityiset turvallisuuspalvelut kriisinhallinnassa : mahdollisuus vai utopiaa? 

   Bourdache, Kaci; Häkkinen, Sanna (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää mahdollisuuksia ja uhkia, jotka liittyvät yksityisten turvallisuuspalvelujen hyödyntämiseen kriisinhallintaoperaatioissa. Tutkimuksen aihe on lähtöisin puolustusministeriöstä. ...
  • Digitaalinen Yritysesittely : CASE: Marsaana Communications OY 

   Aksberg, Kristiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin digitaalinen yritysesittely PR- ja mediatoimisto Marsaana Communications Oy:lle. Projektin tavoitteena on luoda Marsaana Communications Oy:n toiminnasta selkeä ja ...
  • Turvallisuustietoisuus julkisessa organisaatiossa : tapaus Taloushallintopalvelu 

   Saarinen, Vesa (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Turvallisuuskulttuurin ymmärretään aikaisemman tutkimuksen perusteella koostuvan näkyvästä toiminnasta ja näkymättömästä turvallisuusilmapiiristä ja -asenteista. Nämä henkilöstön arvot ja asenteet turvallisuutta kohtaan ...
  • Miksi omahoitajuus kangertelee? 

   Partanen, Rinna; Koponen, Tiina (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Omahoitajuus on paljon puhuttu aihe ja se on ollut monessa työyhteisössä käytössä jo pitkään. Silti sen toteuttamisessa on edelleen paljon ongelmia. Tulevaisuudessa potilaslähtöisyys tulee korostumaan. Uusi tieto ja ...
  • Comparing the purchasing process in Finnish and Chinese University libraries 

   Wan, Lu (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Increasing competition in the global environment has forced managers to find competitive advantages inside or outside of their organizations. Purchasing and supply is an essential part of doing business and being competitive. ...
  • Turvallisuusjohtaminen ylimmän liikkeenjohdon näkökulmasta 

   Piisku, Henna; Saari, Elviira (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2007)
   Tämän tutkielmatyyppisen opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, mitä turvallisuusjohtamiseen kuuluu ylimmän liikkeenjohdon näkökulmasta. Lisäksi tutkittiin, mitkä turvallisuusjohtamisen osa-alueet ovat tärkeimpiä yritysten ...