• Uuden ajan esimiehen käsikirja : Esimies 2015 -valmennus Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 

      Päivi Arolainen-Peltola; Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
      Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A. Nro 72 (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2015)
      Hyvä esimiestyö ja ammattimainen johtaminen ovat olennainen osa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun organisaatiokulttuuria. Esimiesten yhteiset näkemykset ja toimintatavat ovat osaltaan edistäneet hyvää henkilöstöpolitiikkaa ...