• Innobee 

   Mäenpää, Katariina
   A publication of Lahti University of Applied, Sciences Series C, Articles, reports and other current publications, part 141 (Lahti University of Applied Sciences, 2013)
  • Innobee 

   Väänänen, Ilkka; Mäenpää, Katariina
   Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, Osa 137 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)