• Ilmastonmuutos asukkaiden arjessa : haastattelututkimus Päijät-Hämeessä 2009-2011 

      Vanhamäki, Susanna
      Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja A Tutkimuksia, osa 15 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
      Ilmastonmuutos on käsitteenä ihmisille tuttu, mutta sanan todellinen merkitys arjessa jää usein epäselväksi. Tutkimusraportti esittelee Päijät-Hämeessä tehdyn ilmastonmuutoksen hillintään liittyvän asukastutkimuksen tuloksia. ...