"Jaksaminen, työhyvinvointi, esimies, stressinhallinta" - Selaus asiasanan mukaan Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

    • Myynnin esimiestyö: jaksaminen ja hyvinvointi 

      Emelitcheva, Anastassia (2019)
      Tämä opinnäytetyö tutkii myynnin esimiehen jaksamisen ja hyvinvoinnin tärkeyttä. Työn teoriaosuudessa paneudutaan esimiehen jaksamisen ja hyvinvoinnin osa-alueisiin kirjalli-suuden kautta. Lähdin tutkimaan myynnin esimiehen ...