• VOIP-Testipuhelinjärjestelmän suunnittelu ja toteutus 

      Sipiläinen, Teemu (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2010)
      Työssä tarkasteltiin Cisco Unified Communications Manager -VoIP-puhelinjärjestel-mää. Lisäksi luotiin ohjeet yleisimpien toimenpiteiden suorittamiseksi Cygate Oy:n tuotanto- ja asiakasjärjestelmissä. Tätä varten suunniteltiin ...