• Kilpailija-analyysi Killerin liikuntakeskukselle 

      Rajaniemi, Annastiina (Jyväskylän ammattikorkeakoulu, 2009)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää haamuasiakkuuksien ja teemahaastatteluiden avulla Jyväskylän kuntokeskusten kilpailutilannetta ja Killerin Liikuntakeskuksen kilpailukykyä kuntokeskuspalveluiden tuottajana. ...