• 3D Game Development with Unity : A Case Study: A First-Person Shooter (FPS) Game 

   Xia, Peng (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   The project was carried out to develop a 3D game that could be used for fun and as an efficient way of teaching. The case of the project was a First-Person Shooting Game which the player had to search the enemies on a ...
  • Chatbot implementation with Microsoft Bot Framework 

   Sannikova, Svetlana (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2018)
   The purpose of this thesis is to create a chatbot application for a Slack channel and to get familiar with the Microsoft Bot Framework and Azure Cloud services. The chatbot project was designed in cooperation with .NET ...
  • Dialogieditori 

   Alasalmi, Mika (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tavoitteena oli tehdä pelintekoa helpottava dialogieditori Windows-ympäristössä käytettäväksi. Ohjelman on tarkoitus nopeuttaa dialogidatatiedostojen luontia pelejä varten ja antaa myös koodausta ymmärtämättömille ...
  • Käyttäjänhallintajärjestelmä PK-yrityksen tuotannon tarpeisiin 

   Lähtevänoja, Vili (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän työn aiheena oli kehittää TAG Systems Finland Oy:n tuotannon tarpeisiin toteutettu käyttäjänhallinta- ja sisäänkirjautumisjärjestelmä korvaamaan vanha, käytössä oleva järjestelmä. Tavoitteena oli luoda järjestelmä ...
  • Mobiilisovellusten kehitys .NET-teknologioilla 

   Honkanen, Jesse (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä tutkittiin sovelluskehitystä .NET-teknologioilla mobiilikäyttöjärjestelmille. Käyttöjärjestelmien eroavaisuuksien ja käytössä olevien eri sovelluskehysten myötä kehittäjät joutuvat kuitenkin toteuttamaan ...
  • PowerShell Core ja sitä edeltävät komentorivipohjaiset hallintatyökalut 

   Belmostefa, Ismail (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön aiheena oli PowerShell Core ja sitä edeltävät komentorivipohjaiset hallintatyökalut. Tavoite oli ymmärtää näiden asennusympäristö, alla käytetyt teknologiat ja niihin liittyvä terminologia. Tutkimustyö syntyi ...
  • Päätöstuloste HR-järjestelmään 

   Honkavaara, Petri (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityössä suunniteltiin vuosilomahakemukselle päätöstulosteen toteutus ja toteutettiin se HR-järjestelmään. Päätöstuloste sisältää hakemuksesta tehdyn päätöksen oleellisimmat tiedot ja käyttäjän tulee saada se ...
  • Serialisointiliitännäinen Unity-pelikehitysympäristöön 

   Vartia, Nikke (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2016)
   Insinöörityön tavoitteena oli toteuttaa serialisointiliitännäinen Unity-pelikehitysympäristöön, jonka avulla voidaan tallentaa Unitylla luodun pelin tila tiedostoon ja ladata tallennettu tila tiedostosta takaisin peliin. ...
  • Siemensin ohjelmoitavien logiikoiden tiedot Red Lion -laitteille muuntavan työkalun toteutus C#- ja .NET-tekniikoilla 

   Savolainen, Lassi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2014)
   Sarlin Oy Ab tuottaa teknisiä tuotteita ja palveluja teollisuudelle sekä kunnille, ja sen osaamisalueita ovat automaatio, energia, paineilma sekä teollisuusuunit. Sarlin Oy Ab on jälleenmyyjänä Red Lion -tuoteperheen ...
  • Sisällöntuottojärjestelmä EpiServer CMS 6 R2 sovelluskehittäjän näkökulmasta 

   Rouhiainen, Taavi (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2013)
   Insinöörityön aiheena oli sisällöntuottojärjestelmä EpiServer CMS 6 R2 sovelluskehittäjän näkökulmasta. Työn tavoitteena oli luoda selkeä asennus- ja sovelluskehitysohje uusille EpiServerin sovelluskehittäjille. Insinöörityössä ...
  • Sovellus suuriin SQL-tietokannan päivityksiin 

   Oksanen, Samuel (2019)
   Insinöörityön aiheena oli toteuttaa kevyt ja helppokäyttöinen sovellus, joka suorittaa käyttäjän puolesta rivimäärältään suuria ja monimutkaisia tietokantaoperaatiota. Sovelluksen pääasiallinen tehtävä on päivittää olemassa ...
  • Tuotantosolun ohjaussovelluksen kehittäminen 

   Hälvä, Joonas (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä työssä on esitelty Vaisalalle uudistuvaan tuotantomalliin kehitetty ohjaussovellus. Uudistuvassa tuotantomallissa tuotteen valmistuksen vaiheet tiivistettiin yhteen soluun, jossa ohjaussovellus toimii. Toiminnallaan ...