• 24 Pesulan seurantaohjelmisto 

      Lumme, Tristan (Metropolia Ammattikorkeakoulu, 2017)
      Insinöörityö tehtiin 24 Pesula Oy:n projektista, joka suoritettiin Helsingissä. Projektin tarkoituksena oli luoda sovellus listaamaan yrityksen toimipisteiden koneet ja niiden käyttökerrat automatisoidusti tietokantaan. 24 ...