• Ekstranetin luominen BTJ Finland Oy:lle 

   Kalkkila, Matias (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Ekstranet–palvelun luomista BTJ Finland Oy:lle. Opinnäytetyössä tutkitaan, mikä on paras mahdollinen ohjelmointikieli Ekstranet–palvelun luomiseen sekä pa-neudutaan tarkemmin luotuun järjestelmään ...
  • Team Foundation Server sovelluskehitysprojektin hallintatyökaluna 

   Lepistö, Mikael (Laurea-ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ja kehitettiin Team Foundation Serverin (TFS) käyttöä sovelluskehitysprojektin työvälineenä. Selvitin TFS:n käyttöön liittyviä kehityskohteita omien sekä kohdeyrityksen työntekijöiden ...