• AUDIT TRAIL -JÄRJESTELMÄN SUUNNITTELU JA KEHITYS ENTITY FRAMEWORKISSÄ 

   Heiskanen, Tuukka (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä suunniteltiin ja kehitettiin järjestelmää, joka tallentaa kaikki tietokantaan tehdyt muutokset. Toiselta nimeltään tätä voisi kutsua Audit Trail (AT) -järjestelmäksi. Asiakkaana toimi energiatoimialan ...
  • FinvoiceSenderInfo-sanomien muodostusohjelma 

   Parviainen, Aku (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli FinvoiceSenderInfo-sanomien muodostaminen ohjelmallisesti. Sanomilla laskuttaja voi ilmoittaa tarjoavansa e-laskua verkkopankkiasiakkaille. Laskuttaja lähettää sanomat palveluntarjoajansa (kuten ...
  • Jäsenrekisterin migraatio Kongressi-järjestelmään 

   Väätäinen, Mikko (Savonia-ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Data Prisma Oy:n kanssa. Tavoitteena oli päivittää vanhentuneella tekniikalla toteutettu Jäsenrekisteri ja sen ominaisuudet osaksi nykyistä Kongressi-järjestelmää, jotta kyseiset ...
  • Luennoitsijaportaalisovelluksen toteutus 

   Harjunen, Oskari (2019)
   Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Data Prisma Oy:n kanssa. Opinnäytetyön tavoitteina olivat uuden käyttöliittymäkoodin tekniikan valinta sekä tuottaa luennoitsijaportaalin eri ominaisuudet uudella tekniikalla yrityksen ...