• Huoltokirjan laadintaohje 

      Maijanen, Antti (Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyössä selvitetään vaatimukset uudisrakennuksen käyttö- ja huoltokirjalle. Tavoitteena on laatia kattava ja ytimekäs selvitys asioista, joita käyttö- ja huoltokirjan täytyy sisältää. Samalla paneudutaan käyttö- ...