"eettisyys" - Selaus asiasanan mukaan Diakonia-ammattikorkeakoulu

  • Eettisellä johtamistavalla kohti tehokkaampia ja laadukkaampia sosiaali- ja terveyspalveluita 

   Heinänen, Satu; Koistinen, Riikka (2019)
   Satu Heinänen ja Riikka Koistinen Eettisellä johtamistavalla kohti tehokkaampia ja laadukkaampia sosiaali- ja terveyspalveluita 85 s., 6 liitettä. Syksy 2019 Diakonia-ammattikorkeakoulu Johtamisen ja yhteiskunnallisesti ...
  • Hoitajien kokemuksia eettisestä kuormittavuudesta saattohoitotilanteissa 

   Keränen, Piia; Mansikkamäki, Alise (2022)
   Opinnäytetyön aiheena oli hoitohenkilökunnan kokema eettinen kuormittavuus hoitotyössä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa saattohoitotilanteissa esiintyvää hoitohenkilöstön kokemaa eettistä kuormitusta ja siihen ...
  • KOTIHOIDON TYÖNTEKIJÖIDEN KOKEMUKSIA TEKNOLOGIAN KÄYTÖSTÄ HOITOTYÖSSÄ 

   Mohibby, Frishtah; Ijäs, Santra; Lilja, Meri-Linda (2021)
   Suomessa on paljon hoitoa tarvitsevia ikääntyneitä, joiden palveluiden tarve on kasvanut. Lisääntynyt teknologian käyttö hoitotyössä mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan pidempään. Teknologian käytön kotihoidonpiirissä ...
  • Sosiaali- ja terveysalojen yritysten eettisyys ja kannattavuus 

   Svanberg, Sini; Takala, Emmi (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tutkimme sosiaali- ja terveysalojen yritysten eettisyyttä ja kannattavuutta. Tavoitteena saada tietoa voivatko sosiaali- ja terveysalojen yritykset olla sekä eettisiä että kannattavia. Opinnäytetyön ...
  • Työnohjaus - välttämätön hyvä ammattikorkeakoulussa 

   Koski, Arja
   Diak Työelämä 2 (Diakonia-ammattikorkeakoulu, 2016)
   Työnohjaus – välttämätön hyvä -julkaisun tarkoituksena oli kuvata työnohjaustoimintaa ja työnohjauksen erilaisia käytäntöjä sekä pohtia työnohjauksen mahdollisuuksia ammattikorkeakoulussa. Kirjoittajien tavoitteena oli ...