"Winter, Bill" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Faktorer som påverkar valet av grundförstärkningsmetod 

      Winter, Bill (Yrkeshögskolan Novia, 2016)
      Vid vägbyggnadsprojekt krävs grundläggningsarbeten för att få en tillräcklig bärighet samt livslängd på konstruktionen. Valet av dessa påverkas av både ekonomiska och tekniska faktorer. Att känna till dessa faktorer är ...