- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • 1 steg i taget : från ägg till fjäril 

   Bodner, Sarah (Yrkeshögskolan Novia, 2013)
   I mitt examensarbete med namnet “1 steg i taget “ har jag planerat en produktfamilj bestående av fyra unika produkter. Fyra produkter som grundar sig på temat fjärilens utveckling. “1 steg i taget “ beskriver inte bara de ...
  • 10-stegs metoden för att förebygga uppgivenhet : Risker och förebyggande hos långtidsarbetslösa och närståendevårdare 

   Grönroos, Sarah; Baarman, Emilia; Luoma, Fia; Sjöström, Katja (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Examensarbetet ingår i projektet HOT - Patienters/klienters rädslor, risker, hot och mångprofessionellt företrädarskap som pågår 2016-2017. Syftet med arbetet är att förebygga uppgivenhet hos målgrupperna långtidsarbetslösa ...
  • 2008 depressionens konsekvenser samt inverkan på finska rederiverksamheten 

   Landor, Mathias (Yrkeshögskolan Novia, 2015)
   I detta examensarbete behandlas depressionens inverkan på finska rederiverksamheten. Syftet med arbetet är att konkretisera hur sjöfartsverksamheten har förändrats efter att den ekonomiska depressionen slog till år ...
  • 3D metal printing of mold inserts 

   Renfors, Edwin (2019)
   Studied in this thesis work are the pros and cons of manufacturing the mold inserts in metal with 3D printing technique. Current molds used by ABB Oy are made with the traditional method, CNC-machining. The purpose of the ...
  • 3D Printning – möjligheter och begränsningar 

   Skogberg, Gabriel (Yrkeshögskolan Novia, 2014)
   I examensarbetet redogörs för de olika möjligheter samt begränsningar inom 3D printning. 3D printning är en additiv tillverkningsmetod, vilket betyder att material läggs till istället för att det tas bort. I arbetet ...
  • 3D Visualization and Explorer Tool for Different W31 Engine Configurations 

   Enges, Kim (Yrkeshögskolan Novia, 2018)
   This thesis was made for Design W31 at Wärtsilä Finland, Marine Solutions, Technology. Design W31 is a team of engineers, whose main tasks are to provide needed design for Wärtsilä 31 delivery projects as well as improvements ...
  • 3D-modellering med Blender 

   Sjöholm, Alexander (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Min kund håller på att utveckla ett spel. Han kan göra kodandet själv men behöver hjälp med modellerna och miljö till spelet. Så jag kommer att sätta mig in i hur man skapar modellerna från grunden och sen sätta texturerna ...
  • 3D-skanner : Framtagning av en digital 3D-modell 

   Selin, Tobias (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   Detta examensarbete handlar om 3D skanning och framtagning av digitala 3D modeller. Syftet med arbetet var att minimera tiden för framtagning av digitala 3D modeller för fysiska objekt. Dessa modeller kan sedan användas ...
  • 5S-implementering i högskolans billaboratorium 

   Al-Darraji, Qays (2024)
   I detta examensarbete undersöktes implementeringen av 5S, en central del av Lean produktionsfilosofin, vid billaboratoriet på Yrkeshögskolan Novia i Vasa. Syftet var att åtgärda tidigare observerade brister i upprätthållandet ...
  • 62/38 

   Back, Jannike (Yrkeshögskolan Novia, 2017)
   62/38 är mitt examensarbete som handlar om genusperspektiv inom bildjournalistik.
  • 88 % pappa : en empirisk studie om hur mannen växer till pappa under barnets första levnadsår 

   Wikström, Anna-Kaisa (Yrkeshögskolan Novia, 2011)
   Syftet med denna forskning är att klargöra hur mannen växer till pappa under barnets första levnadsår och hurdant stöd papporna behöver i denna process. Respondenten ställde tre forskningsfrågor: Hur växer mannen till pappa ...
  • "88 % pappa" : Föreläsning för hälsovårdare om hur mannen idag växer till pappa 

   Wikström, Anna-Kaisa (Yrkeshögskolan Novia, 2012)
   Syftet med detta utvecklingsarbete är att öka hälsovårdarnas kunskaper i hur en man idag växer till pappa och vilket stöd han önskar under denna tid. Respondenten har valt föreläsning som metod för att kunna bidra till en ...
  • A business plan for opening a Bangladeshi restaurant 

   Saha, Pratim; Zabed, Md Emran Hossain (2022)
   As the global population becomes more diverse, more people are interested in consuming foods from other cultures, more people are concerned about their health, and eating habits are changing, all of which are contributing ...
  • A comparative study on the impact of tourism in Finland and Spain: Economic key aspects of tourism 

   Kronkvist, Rebecka (2021)
   The goal of this thesis is to get a better understanding of the economic impact of tourism by comparing tourism in Finland and Spain. Tourist consumption has a multiplier effect on other branches of the economy besides the ...
  • A Complete Cargo Cycle : An example on voyage performance 

   Björk, Robert (2022)
   The aim of this thesis was to give a perspective on what aspects need to be taken into account when planning and executing a voyage within maritime transport. The purpose is to provide insight on successful voyage ...
  • A Creative Leader’s Impact on The Working Environment 

   Forsander, Kim (2021)
   The aim of this thesis was to define a creative leader, and what kind of impact he/she has on the working environment. The evolvement of technologies and social medias contributes to a requirement to have well-educated ...
  • A Generic Manual for the Design Process Stages in International Building Projects – with specific focus on Denmark, Finland, Norway, Sweden and the United Kingdom 

   Ekvall, André (2019)
   Many engineering firms are working on an international level and are managing projects across country boarders. Construction and infrastructure projects often suffer from lack of proper planning. The planning process is ...
  • A glimpse behind the scenes: en handbok om hur en modevisning skapas 

   Holmberg, Patricia (2022)
   Syftet med examensarbetet är att få en fördjupad förståelse för processen av att skapa en modevisning och de olika momenten i evenemangsplaneringen, samt att jämföra teori om evenemangsplanering med ett existerande evenemang. ...
  • A Guide to Raspberry Pi and Microsoft Azure (IoT) 

   Bergström, Pontus (2023)
   This bachelor's degree thesis was conducted on behalf of Novia University of Applied Sciences, with the purpose of getting familiar with IoT (Internet of things) which is becoming more and more a key future in today’s ...
  • A Jack of All Trades? 

   Englund, Olof (2019)
   I detta examensarbete försöker jag ge studerande på Novias Scenkonstlinje en bild av möjliga arbetsuppdrag som väntar en dramainstruktör efter studierna. Ett år av olika projekt på dramafältet delar jag in i fem områden: ...