"QtCreator" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

    • QtCreator Hands-on lab plug-in 

      Eskola, Kirsi-Marja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tämä työ käsittelee plug-inin eli liitännäisen kehittämistä QtCreator-sovellukseen. Työn tarkoituksena oli perehtyä QtCreator-kehitystyökaluun, Qt-ohjelmointikieleen sekä QtCreator-liitännäisiin. Työssä esitellään ...