• Oppimateriaali kuudesta histologisesta värjäyksestä 

      Nikki, Katja-Marjut; Mölsä, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
      Kliininen patologia on tautien syitä, syntymekanismeja sekä niistä johtuvia muutoksia tutkiva lääketieteen ala. Histologia on osa patologiaa ja siinä tutkitaan kudosnäytteitä mikroskooppisesti ja makroskooppisesti. Tutkittava ...