Huom! Theseus-tuen yhteydenotto on poissa käytöstä teknisten huoltotöiden takia 11.–15.10.2019. Ongelmatilanteessa ota yhteyttä oman ammattikorkeakoulun kirjastoon. Attention! Theseus Support e-mail is out of use 11.–15.10.2019. In case of problems please contact your own UAS Library. OBS! Theseus Support e-post är ur användning 11.–15.10.2019. Om du har problem, vänligen kontakta ditt eget UAS-bibliotek.
  • Laakerivirtojen mittaaminen pumppukäytöissä 

   Väisänen, Juha (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Taajuusmuuttajalla ohjatuissa pumppukäytöissä on havaittu laakerivirtavikoja. Jos laakerivirtavikaa on epäilty, on se voitu todeta ainoastaan purkamalla moottori ja halkaisemalla laakeri. Tässä opinnäytetyössä etsittiin ...
  • Mekaanisen sorvin modernisointi 

   Hyvärinen, Reeti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn tavoitteena oli modernisoida Tampereen ammattikorkeakoulun sähkötyöpajalla oleva Myford Super Seven mekaaninen sorvi, koska se ei täyttänyt nykyisiä standardin mukaisia turvallisuusvaatimuksia. Työ rajattiin ...
  • Oikosulkumoottoreiden laakerivirrat : Mittaus ja korjaavat toimenpiteet 

   Järvi, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda edellytykset UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren tehtaalle taajuusmuuttajakäyttöisten oikosulkumoottoreiden laakerivirtojen mittaukseen ja niiden tulkitsemiseen. Lisäksi tarkoituksena oli ...