• FUAS-ammattikorkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila 

      Brofeldt, Tuula; Piensoho, Tuula
      Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 90 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
      Aikuisväestön osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen vaatii toimivaa aikuiskoulutusjärjestelmää, mikä on myös tärkeä osa työvoima- ja elinkeinopolitiikkaa. Koulutus- ja korkeakoulupolitiikan myötä aikuiskoulutuksen ...