• Palvelumuotoilulla tuottavuutta ja työhyvinvointia 

      Mäenpää, Katariina; Pakarinen, Katariina
      Lahden ammattikorkeakoulun julkaisusarja, osa 50 (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
      Muuttuvan toimintaympäristön synnyttämä epävarmuus, odotettu tuottavuus ja henkilöstön työhyvinvointi – kaikki tekijöitä, jotka luovat hankalalta tuntuvaa ristivetoa niin yksityisen kuin julkisenkin sektorin organisaatioissa. ...