"Ojanperä, Kristian" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Can you beat the market : Performance of European equity funds 

      Ojanperä, Kristian (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
      Syftet med denna studie är att utvärdera hur väl fonder har presterat i jämförelse med marknadsportföljen. Enligt effektiva marknadshypotesen är det inte möjligt att överprestera marknaden på lång sikt. Den effektiva ...