- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • 123D Design och Fusion 360 : Jämförelseanalys av designprocessen för 3D-utskrift 

   Jansson, Maurits (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   I och med att intresset för 3D skrivare har ökat har också intresset för 3D modellering ökat. Autodesk har valt att göra både avancerade och simpla 3D modelleringsprogram. I detta arbete har jag valt att se på skillnaderna ...
  • 24 timmars arbetspass eller tvåskiftpass – en jämförelse av arbetspassens längd inom prehospital akutvård 

   Eklund, Marko (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   Studien är en systematisk litteraturöversikt i vilken patientsäkerhet och arbetstagarens välmående och säkerhet i relation till arbetspasslängd undersöks. Studien är en del av yrkeshögskolan Arcadas Grow-projekt. Studiens ...
  • En 29,5 MHz PSK31 modulator 

   Nyström, Torbjörn (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   PSK31 är en modulationsmetod som kan användas bl.a. för fjärrmätning och för varningsanordningar. Den är mycket smalbandig och signalen kan fara hundratals km med en sändareffekt på några Watt. För PSK31-sändning behövs ...
  • 3D Printed Computer Case : Transforming a broken laptop into a desktop PC 

   Swierczynska, Zofia (2019)
   The objectives of this thesis included designing, manufacturing and assembling of a PC case, optimizing the design and parameters of manufacturing, and using computer components disassembled from Lenovo Yoga 510 laptop. ...
  • 3D Printed Prostheses and Organs 

   Torres Romero, Candela (2019)
   Additive manufacturing allows to transform a two dimensional image into a three dimensional object by printing layers of material successively. Because of this, it has a wide number of applications in the fashion, automobile ...
  • 3D Printing : International Benchmarking for Arcada 

   Helmi, Jasmin (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   This thesis introduces the majority of the 3D printing technologies as well as the indus-tries that it has influenced and helps to develop now and in the future. The technologies are further broken down and analysed by ...
  • 3D Scanning With a Mobile Phone and Other Methods 

   Eklund, Andreas (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   The aim of this thesis was to use a mobile phone for 3D scanning using an application called 123D Catch. Other 3D scanning methods were used to compare different types of 3D scanning. Common 3D scanning methods available ...
  • 3D-Printed Microscope Accessory: Affordable Technology for Efficient Diagnostics 

   Addy-Tayie, Nicholas (2019)
   3D-printing technology has evolved over the years to accommodate devise application areas. With 3D-printing, accessories for enhancing the efficient operation of microscope in studying and diagnosing diseases such as malaria ...
  • 3D-skrivarens tillämpning i undervisningen : Undervisningsmetod i teknisk slöjd 

   Lundin, Fredrik (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   Tekniken för 3D-skrivare har gått framåt de senaste åren och förmånliga 3D-printrarna blivit allt vanligare. Detta har möjliggjort att en del skolor kunnat anskaffa en 3D-skrivare för undervisning. I många fall har dessa ...
  • 4-6-åringar som målgrupp för dramaserie : Fallstudie i målgruppens uppfattningar om ett avsnitt ur dramaserien "Rättvisa Krut-Rut" 

   Björksten, Stefanie af (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2012)
   Syftet med detta examensarbete var att få en bild av hur 4-6-åringar uppfattar film och TV-program. Detta gjordes med hjälp av litteratur om ämnet, tidigare gjord forskning samt en fallstudie i målgruppens uppfattningar ...
  • 4D-mallinnus talotekniikan tuotannonohjauksen työkaluna 

   Dahlgren, Krister (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Tietomalli on rakennuksen digitaalinen tietokonemalli 3D-muodossa joka sisältää rakentamiseen käytettyjä materiaaleja, talotekniikan komponentteja sekä niiden ominaisuuksia. Tietomalli on pitkään toiminut työkaluna ...
  • A case study in optimisation of injection moulding using recycled HDPE 

   Gripenwaldt, Antonia (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
   Syftet med det här slutarbetet är att få mera information och kunskap om att välja parameter inställningar för formsprutning. Teoridelen omfattar formsprutnings processen och egenskaperna av det använda materialet. Metoder ...
  • A Study of Customer Retention 

   Valtola, Veera (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan asiakaspysyvyyttä esimerkkiyrityksen kautta. Opinnäytetyön tavoitteena on määrittää pääasialliset syyt, jotka johtavat asiakaspoistumaan. Opinnäytetyön tutkimusosuus on toteutettu laadullisena ...
  • A study on recycling of waste polyamide 12 powder into 3D printing filaments 

   Ha, Dung (2019)
   Over decades, 3D printing technology develops dramatically and is one of modern processing nowadays. 3DTech Company provides 3D printing products by using Multi Jet Fusion (MJF) technique. In this technique, nylon polyamide ...
  • ABC-analys för Interbrands 

   Nordgren, Charlotta (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Lagring är en viktig del i företag och kräver noga planering. Det är viktigt att företag utnyttjar ett totalkostnadstänkande. En ABC analys används för att balansera lager nivåer och efterfrågan eller möjligtvis lagringskostnad ...
  • Abortpatienters upplevelser av handledning de fått av hälsovårdare 

   Lännerholm, Mirjam (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2011)
   Detta examensarbete är en kvalitativ empirisk studie. Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur kvinnor upplevt handledningen de fått av hälsovårdare före avbrytandet av en graviditet, för att förbättra ...
  • Abuse of the Elderly by Formal Caregivers in Nursing Homes : A Systematic Review of Underlying Factors 

   Akpeniba, James (Yrkeshögskolan Arcada, 2016)
   ABSTRACT Background: Elderly abuse is prevalent in the general population setup as well as in institutional settings such as the nursing home. It is even expected to increase due to the aging world population which will ...
  • Abyssus och en framtid inom skräckfilm: -En plan för en specialiserad karriär inom skräckfilm med kortfilmen "Abyssus" som utgångspunkt 

   Jokipalo, Emil (2019)
   Abyssus och en framtid inom skräckfilm -En plan för en specialiserad karriär inom skräckfilm med kortfilmen "Abyssus" som utgångspunkt Denna text är den skriftliga delen av ett konstnärligt arbete som jag, tillsammans ...
  • Acceptans för människor med psykisk ohälsa 

   Byfält, Sonja; Tuisku, Elin (Yrkeshögskolan Arcada, 2018)
   Detta examensarbete har utarbetats i samarbete med projektet PAD (positive attitude development), vars mål är att öka kunskapen om och förståelsen för människor med psykisk ohälsa, samt motverka marginaliseringen av dessa. ...
  • Access Control and User Mapping at a WLCG Tier-2 Site 

   Kraemer, Oscar (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2015)
   Målet med detta examensarbete är att skapa ett fungerande system för åtkomstkon- troll och användarregistrering av pilotberäkningsuppgifter för beräkningsresurserna vid Forskningsinstitutet för fysik. Slutarbetet visar hur ...