- Selaus julkaisuajan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • The Value of Corporate Information on Company Mobile Phones in Finland: A Study. 

   Sawicki, Nathan (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2008)
   This research thesis critically analyses the value and volume of company information stored on corporate employees' mobile phones in Finland, and employee awareness of corporate information located on corporate mobile phone ...
  • Kundupplevd tjänstekvalitet inom logistiken i ett företagsnätverk : En fallstudie ur Stockmannvaruhusens perspektiv 

   Fagerström, Hans-Christian (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Avsikten med detta arbete var att studera kundupplevd tjänstekvalitet och problem i ett logistiskt företagsnätverk. Nätverket, en företagstriad i Finland, bestående av en leverantör av färdigvaruprodukter inom hemelektronik, ...
  • Helsingforsbilden : Helsingfors marknadsföring i Italien mellan åren 2006-2008 

   Heinrichs, Elisabeth (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Detta examensarbete behandlar den mentala bilden av Helsingfors som kommit till genom officiell marknadsföring i Italien mellan åren 2006-2008. Detta för att den ökade globaliseringen har gjort stadsmarknadsföring allt ...
  • Test-driven development 

   Aejmelaeus, Weikko (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   In this thesis, a literature survey of TDD, and an evaluation of two different unit test frameworks for standard C++ was done. The theoretical part examined test-driven development (TDD) from a developer’s point of view ...
  • Förbättring av akustiken i ett lyssningsrum 

   Jansson, Julius (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Att lyssningsrummet i ett hifi-system har för ändamålet lämpliga akustiska egenskaper är viktig för att skapa god ljudåtergivning. I profesionella sammanhang som exempelvis inspelningsstudior är noggran design av de akustiska ...
  • Mammans lidande vid separation från sitt nyfödda barn : en empirisk studie 

   Fransman, Ida (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Syftet med denna empiriska studie är att lyfta fram hur separation från det nyfödda barnet påverkar mamman och få en djupare förståelse för mammans lidande i sådana situationer. Frågorna jag söker svar på är: Hur upplever ...
  • Drivsystem för ett lätt eldrivet fordon 

   Pettersson, Jonas (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Detta slutarbete handlar om planeringen av ett drivsystem för ett lätt eldrivet fordon. Drivsystemet innehåller ett ackumulatorpaket, en trefas frekvensomvandlare och en trefas permanentmagnetiserad synkronmotor. Det ...
  • Socialpedagogiskt stöd för kvinnan på skyddshemmet : Kartläggning och upplevelser av socialpedagogisk handlingskompetens på skyddshem 

   Pekkanen, Lise-Lotte (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Detta examensarbete kartlägger handlingskompetens på skyddshem från en socialpedagogisk syvinkel. Syftet är att genom litteratur lyfta fram vad som ingår i en socialpedagogiskt orienterad persons yrkeskunnande inom ...
  • Grundkartläggning av barns fysiska aktivitet under eftermiddagsverksamhet 

   Broberg, Jessica (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Syftet med denna studie är att grundkartlägga 7-8 år gamla barns fysiska aktivitet under Folkhälsans eftermiddagsverksamhet enligt ledarna. Forskningen grundar sig på följande frågeställningar: Hurudan verksamhet erbjuds ...
  • Utveckling av ett timrapporteringsverktyg med SharePoint 

   Ilama, Santtu (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Det här examensarbetet har två huvudsyften. I första delen presenteras Microsoft SharePoint, och i den andra delen visas genom att skapa ett timrapporteringsverktyg ett exempel på vad man kan göra med det. I SharePoint ...
  • "De orden glömmer jag aldirg" Handledningens inverkan på missfallspatientens lidande - en litteraturstudie 

   Öhman, Maria (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Patienthandledningens roll har blivit allt viktigare inom vården. Eftersom vårdtiderna förkortas och patienten förväntas klara återhämtningstiden hemma, är handledningen central. I denna studie har jag undersökt på vilket ...
  • Hur Beweship har anpassat sig till tiden efter linjekonferenserna 

   Sahlström, Harri (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2009)
   Examensarbetet handlar om hur speditionsföretaget Beweship har anpassat sig till tiden efter att linjekonferenserna inom sjöfart avskaffades i oktober 2008. Linjekonferenser var sammanslutningar av rederier som erbjöd ...
  • Vaccinationsbeslut : Föräldrars syn på vaccinationstillfället 

   Eklundh, Johanna (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Denna studie tar upp hur föräldrar upplever vaccinationstillfället och vad som påverkar föräldrars beslut att låta eller låta bli att vaccinera sitt barn. Syftet med studien är att få en förståelse för föräldrars upplevelser ...
  • Våld i parförhållanden och vårdarens ansvar : En studie i vårdpersonals ansvar och färdigheter gällande våld i nära relationer 

   Roos, Elisabet (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Detta examensarbete har behandlat ämnet våld i parförhållanden. Syftet med detta arbete var att ta reda på vilket ansvar vårdpersonal i Finland känner när det gäller att ta hand om våldsutsatta kvinnor. Frågeställningarna ...
  • Att bygga upp ett företags visuella indetitet 

   Schantz, Andreas von (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   För att vara ett konkurrenskraftigt företag måste man ha en fungerande visuell identitet. Den visuella identiteten är företagets synligaste del. Därför är det ytterst viktigt att före-taget vet hur de vill se ut och hur ...
  • Motiven bakom finländska företags miljöredovisning 

   Andersson, Jonathan (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Sammandrag: Diskussionen om miljön och debatterna kring miljöfrågor har snart förts i fyra decennier. På 1990-talet eskalerade miljödiskussionen i Finland och företagen började inse vilken miljöpåverkan deras verksamhet ...
  • Att arrangera en internationell konferens : Case: ASEFUAN 8th Annual Conference and General Meeting 

   Söderlund, Anne-Mie (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Asia-Europe Foundation (ASEF) ordnar sommaruniversitet för unga vuxna för att främja samarbete och kulturellt och intellektuellt utbyte mellan folk i Asien och Europa. Asia-Europe Foundation Alumni Network (ASEFUAN) är ett ...
  • Vad ersätter företagets avbrottsförsäkring? 

   Rosenqvist, Felix (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   I arbetet redogörs för hur en avbrottsförsäkring är uppbyggd och hur ersättningen räknas ut i praktiken. I teoridelen behandlas försäkringshistoria, de frivilliga skadeförsäkringarna och mera djupgående avbrottsförsäkr ...
  • Barnfamiljen som konsument av hotelltjänster 

   Österman, Anette (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Syftet med det här arbetet är att skapa förståelse för vilka kriterier som styr familjerna vid val av hotell, undersökningen utreder även ifall uppdragsgivaren, ”Hotellföretaget”, anses familjevänligt. Konkurrensen inom ...
  • Grundande av två nya lager åt Sydbevakning Ab 

   Lostedt, Bo; Träskelin, Toni (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2010)
   Sydbevakning Ab är ett företag som säljer säkerhetstjänster på Västra Nylands område. Företaget har nyligen grundat ett nytt dotterbolag, som heter Paradox Security Finland. Dotterbolaget grundades på grund av att Sydbevakning ...