"Rankinen, Sonja" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Varje måltid är ett krig - Anorexi patientens upplevda ångest i matsituationer 

      Rankinen, Sonja; Jennifer, Westerlund (Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, 2014)
      Detta examensarbete är en kvalitativ litteraturstudie, vars syfte är att öka förståelsen för ångest vid matsituationer hos personer som är drabbade av anorexia nervosa, samt att finna tips på hur ångesten skulle kunna ...