"Ulfsson, Frida" - Selaus tekijän mukaan Opinnäytetyöt

    • Expedition Arcada: En fallstudie i dokumentärfilmsprocessen 

      Ulfsson, Frida (Yrkeshögskolan Arcada, 2017)
      Syftet med detta arbete är att kartlägga och analysera produktionsprocessen för en av de två dokumentärfilmer som spelades in under Expedition Arcada år 2015. Med hjälp av en fallstudie presenteras en systematisk ...