"öljykasvit" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • Sidosryhmien näkemykset peltokasvien virallisesta lajiketutkimuksesta Suomessa 

   Kujala, Tapio (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2009)
   Virallisen lajikekoetoiminnan tarkoituksena on selvittää peltokasvien lajikkeiden viljelyarvo Suomessa ennen niiden viljelyyn ottamista. Peltokasvien viralliset lajikekokeet järjestää Suomessa Maa- ja elintarviketalouden ...
  • Syysrapsin viljely Suomessa ja öljykasvien tarkkuuskylvökoe 

   Simula, Markus (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössäni perehdytään syysrapsin viljelyyn Suomen olosuhteissa. Työhön on koottu syysrapsin viljelyohjeita eri lähteistä. Tietoa viljelystä ja sen onnistumisesta Suomessa on toistaiseksi melko vähän. Tämä johtuu ...