- Selaus syöttöajan mukaan Opinnäytetyöt

  • P1-puhtausluokan rakentaminen uudisrakennuskohteessa 

   Latvala, Topias (2020)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli avata P1-puhtausluokan rakentamisen asettamia vaatimuksia ja toimintamalleja uudisrakennuskohteissa rakennustöiden aikana. Rakentaminen P1-puhtausluokan mukaan on laaja prosessi, jossa ...
  • Unelmien pedagogiikka 2020 : Suunnitelma yksityisen päiväkodin pedagogiikasta 

   Ämmälä, Pinja (2020)
   Tässä opinnäytetyössä vastataan kysymykseen, mitä unelmien pedagogiikkaan sisältyy vuonna 2020. Työn johtotähtinä ovat toimineet varhaiskasvatuslaki, Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018), ajankohtainen tutkimus ja ...
  • Moniammatillisesti tuotettu kulttuurihyvinvointi sosiaalialalla 

   Haapoja, Miisa-Maria (2020)
   Nykyään taiteen soveltava käyttö moniammatillisesti hyvinvointiin liittyvissä tarkoituksissa on vallalla oleva suuntaus ja liittyy ilmiöön nimeltä taiteistuminen. Moniammatillisuus on työtapa, joka on vakiinnuttanut asemansa ...
  • Asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun nykytila ja kehittäminen pankissa 

   Järvinen, Vesa (2020)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan asiakaskokemuksen ja asiakaspalvelun nykytilaa ja kehittämistä pankin yhteyshenkilötoimintamallin osalta. Teoriaosuudessa käydään ensiksi läpi asiakaskokemuksen muodostumista, asiakkaan ...
  • Teollisuuskohteiden tyyppiliitosdetaljien päivitys 

   Hietala, Joni (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia Ruukki Building Systems Oy:n toimeksiannosta teollisuuskohteille tyyppiliitosdetaljit, jotka sisältävät perusliitoksia, kuten perustusliitoksia, pilari-palkkiliitoksia, palkki-palkkiliitoksia ...
  • How to Manage International and Cross-Cultural Projects – Case CoreGo Oy 

   Tammi, Antti Juha (2020)
   The goal of the thesis was to find efficient and effective ways to manage international projects and to define the most important project management areas that influence the result of an international project, and, thus, ...
  • Talous- ja velkaneuvonnan toteutuminen talous- ja velkaneuvojien näkökulmasta tarkasteltuna 

   Onnela, Minna; Siltamäki, Susanna (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaiseksi talous- ja velkaneuvojat kokevat talous- ja velkaneuvonnan, sekä velkaantuneiden tilanteen tällä hetkellä koko Suomessa. Opinnäytetyössä selvitetään, miten talous- ja ...
  • Metsien perinteinen monikäyttö, aineistot ja tiedonhankinta aiheesta yleisissä kirjastoissa 

   Keränen, Seija (2020)
   Opinnäytetyössä tutkittiin sekä kirjastoammattilaisten että kirjaston asiakkaiden tiedonhankintaa aiheesta metsien perinteinen monikäyttö. Tutkimuksessa selvitettiin, millaisia tiedonhankintakanavia tiedonhaussa käytetään ...
  • Kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen. Case: MEK Raitinkartano 

   Rauhala, Jussi (2020)
   Opinnäytetyön aihe syntyi tarpeesta laatia kosteudenhallintasuunnitelma Raitinkartanon työmaalle. Opinnäytetyössä tutkitaan kosteudenhallintasuunnitelman vaikutusta rakentamiseen ja sen asettamia ohjeita ja velvoitteita. ...
  • Business Model Canvas luovan alan yksinyrittäjän strategiatyön apuna: Case Jägerhorn Productions 

   Mäntysaari, Piia-Pauliina (2020)
   Tämä opinnäytetyö koostuu kehittämistyöstä toimeksiantajalle sekä selvitystyöstä liittyen Business Model Canvas -työkaluun (BMC). Työn toimeksiantajana ja case-yrityksenä on Jägerhorn Productions, joka on yhden miehen ...
  • Yrittäjien menestykseen vaikuttavat tekijät 

   Hirvelä, Olli; Kangastie, Kristian (2020)
   Yrittäjyys on kasvava trendi Suomessa. Yrityksistä kertyvät verorahat edesauttavat suomalaista hyvinvointia. Yrittäjän tulee pysyä mukana alati muuttuvassa maailmassa, jota ohjaavat trendit ja kehittynyt digitalisaatio. ...
  • "Ehkä sinne vois tuoda jonkun sohvan": Seinäjoen pääkirjaston soittotila Pommarin käyttökokemukset ja kehittäminen 

   Lahti, Jani (2020)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Seinäjoen pääkirjaston soittotila Pommarin käyttäjien tyytyväisyyttä palveluun, sekä tilaan. Sitä onko Pommarin kaltaisen palvelun käytössä ilmennyt vaikuttavuuden kannalta isoja tekijöitä, tai ...
  • Kuntoarvio ja ongelmat asuntokaupoissa 

   Hakkarainen, Joni (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli antaa tietoa asunto- ja kiinteistökauppoihin liittyen. Oman asunnon ostoon liittyy paljon huomioitavia asioita. Laissa on määritelty myyjälle ja ostajalle velvollisuuksia, joista tärkeimpiä ...
  • One task to multi task 

   Serbanuti, Stefan Andrei (2020)
   The development of a company consists of many factors,the most important arguably being the human factor, or human capital. The subject was chosen because understanding where and how you can incest in human capital at your ...
  • Venäläinen energiayhtiö sijoituskohteena – Case Gazprom 

   Vaattovaara, Roope (2020)
   Sijoittamista venäläisiin osakkeisiin on pidetty kautta aikojen erittäin riskialttiina. Venäläisen arvaamattoman politiikan vuoksi Moskovan pörssin tarjoamat sijoituskohteet nähdään edelleen korkeariskisenä. Tämän takia ...
  • Polymeerin liuotuslaitteiston siirto Honeywell Experion PKS -järjestelmäohjaukseen 

   Kauppi, Marko (2020)
   Työn tavoitteena oli suunnitella ja toteuttaa polymeerijauheen liuotuslaitteiston siirtäminen erillisestä logiikkaohjausjärjestelmästä osaksi tehtaan Honeywell Experion PKS -prosessiautomaatiojärjestelmää. Polymeerijauheen ...
  • WQ-palkin mitoitus 

   Mäkelä, Antti (2020)
   Eurokoodit ovat Euroopan laajuinen standardisarja kantavien rakenteiden mitoitukseen. Eurokoodeissa ei ole kuitenkaan laskentaohjeita moniin kansallisiin erikoisrakenneratkaisuihin. Eräs tällainen rakenneratkaisu on ...
  • Biokaasun tuotannon kannattavuus Kujansuun tilalla : Energiaomavaraisuuden kasvattaminen 

   Luoma, Jaakko (2020)
   Tässä opinnäytetyössä pyrittiin kyseenalaistamaan perinteiset käsitykset biokaasulaitoksen investointiprosessista ja sen kannattavuusodotuksista. Uusiutuvaa energiaa suositaan globaalilla ja kansallisella tasolla, sillä ...
  • Jaettu johtajuus varhaiskasvatuksessa 

   Hautamäki, Reetta; Hautamäki, Reetta (2020)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten jaettu johtajuus näkyy ja miten sitä toteutetaan Seinäjoen kaupungin varhaiskasvatuksessa. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten jaettu johtajuus varhaiskasvatuksessa ...
  • Vapaaehtoistyö: yhteisöllisyyttä, iloa ja itsestä oppimista 

   Kangasluoma, Reija (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia vapaaehtoistyöntekijöiden motivaatiotekijöitä pitkäkestoisessa vapaaehtoistyössä. Opinnäytetyössä tarkastellaan, mikä saa ihmisen sitoutumaan vapaaehtoistyöhön useiksi vuosiksi ...