- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

  • 0-3-vuotiaiden ja heidän vanhempiensa kirjastoasiakkuus : Kirjaston ja neuvolan yhteistyö Jyväskylässä 

   Väyrynen, Jutta (2020)
   Opinnäytetyö tehtiin Jyväskylän kaupunginkirjaston esittämästä tarpeesta kehittää alle kouluikäisille suunnattuja kirjastopalveluita. Tutkimus rajattiin käsittelemään 0–3-vuotiaita lapsia perheineen sekä lasta odottavia ...
  • 1 - 3-vuotiaiden sairaalaruokailu ja sen kehittäminen : Case: Sormiruokailulista Oulun yliopistolliselle sairaalalle 

   Kyyriäinen, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Lasten ruokatottumukset kehittyvät voimakkaasti 1 - 3-vuoden iässä. Perinteisen soseruokailun rinnalle on nousemassa yhä enenemässä määrin sormiruokailu eli baby-led weaning. Sormiruokailu on lapsentahtista ruokailua, jossa ...
  • 1-3 – vuotiaiden leikki päiväkodissa 

   Koivuranta, Karoliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä käsittelen 1-3 –vuotiaiden leikkiä päiväkodissa. Tutkimuksen kohteena on lapsen leikinkehitystaso, miten se vastaa iän mukaan määriteltyä leikinkehitysvaihetta sekä päiväkodinhenkilökunnan osallisuutta ...
  • 1-3-vuotiaan lapsen puheen kehitys ja terveydenhoitajan antama tuki lastenneuvolassa 

   Latomaa, Eveliina (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää keinoja, joita terveydenhoitaja voi käyttää työssään tukeakseen 1-3-vuotiaan lapsen puheen kehitystä. Tarkoituksena oli myös kuvailla puheen kehitystä joka ikävuosi yksivuotiaasta ...
  • 12–17-vuotiaiden I-tyypin diabetesta sairastavien nuorten käyttämä vertaistuki : Kirjallisuuskatsaus 

   Puputti, Nora; Kankaanpää, Laura (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kirjallisuuskatsauksen avulla kuvata millaista vertaistukea 12–17-vuotiaat I-tyypin diabetesta sairastavat nuoret käyttävät ja miten he hyötyvät saamastaan vertaistuesta. Opinnäytetyön ...
  • 13-16-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien tyttöjen liikuntatottumukset 

   Vainionpää, Milja; Mykkänen, Janika (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöille 13–16-vuotiaiden tyypin 1 diabetesta sairastavien tyttöjen liikuntatottumuksista ja liikunnan harrastamisesta. Opinnäytetyön tarkoituksena ...
  • 18-25-vuotiaiden kokemuksia vanhempien avioeron merkityksestä murrosikäisen terveyteen 

   Kataja, Josefiina; Kuusisto, Emilia (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli haastattelujen kautta selvittää vanhempien avioeron merkitys nuoren terveyteen sekä fyysisellä, psyykkisellä että sosiaalisella osa-alueella. Tavoitteena oli tutkimuksen kautta saada lisää ...
  • 1800-luvun asuinrakennuksen kuntoarvio ja korjaussuunnitelma 

   Koskimies, Pekka (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään 1800-luvulla rakennetun hirsirunkoisen omakotitalon kuntotutkimuksiin ja korjaussuunnitelmaan. Rakennus on siirretty Terijoelta Vaasaan 1900-luvun alussa ja on ollut lähes siitä asti saman ...
  • 1880-luvun rakennuksen kuntoarvio ja korjaus 

   Harju, Marko (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa 1880 rakennetun hirsirunkoisen raken-nuksen vauriot kuntoarvion kautta ja selvittää jo tehtyjä kunnostustoimenpiteitä. Kohteena oleva rakennus sijaitsee Seinäjoen Nurmon ...
  • 1924 rakennetun hirsitalon kunnostussuunnitelma 

   Lehtola, Topi (2022)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kunnostussuunnitelma vuonna 1924 valmistuneeseen hirsirunkoiseen omakotitaloon. Talon ensimmäinen kerros on hirsirunkoinen, kun taas yläkerta on puurunkoinen. Taloa on remontoitu vuosina ...
  • 1960-luvun asuinrakennuksen julkisivun muutostyö ja lisäeristäminen 

   Järvenpää, Heini (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä selvitetään, mitä tulisi huomioida vuonna 1964-65 rakennetun asuinrakennuksen julkisivua muutettaessa ulkonäöllisesti ja lisäeristettäessä. Opinnäytetyössä on tehty eri valmistajien eristemateriaaleista ...
  • 1970- ja 1980-luvun asuinrakennusten korjaustarve 

   Heinonen, Jussi (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää 1970- ja 1980-lukujen asuinrakennuksissa yleisesti käytetyt rakenteet, perehtyä 1970-luvun tasakattotalo tutkimuksiin ja korjauksiin sekä esittää kunnossapito- ja huoltotoimia ...
  • 1970- ja 80-luvun rivitalojen riskirakenteet ja korjausvelka : Tietopaketti taloyhtiöille 

   Latva-Käyrä, Tarja (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi 1970- ja 80-luvun rivitalojen tyypillisiä rakenneratkaisuja ja niissä piileviä rakennusteknisiä riskejä. Rivitaloissa korjauskustannukset saattavat nousta kohtuuttoman korkeaksi asunnon ...
  • 1976 rakennetun ok-talon sisätilojen peruskorjaus 

   Lautiainen, Tommi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö kertoo sisätiloiltaan lähes alkuperäiskuntoisen, 1976 rakennetun omakotitalon sisätilojen peruskorjaamisesta: vanhojen materiaalien korvaamisesta uusilla, vanhojen materiaalien korjaamisesta, sekä ...
  • 2-5-vuotiaiden lasten motoristen perustaitojen havainnointilomake Seinäjoen kaupungin varhaiskasvattajille 

   Rosental, Anabel; Vikman, Joanna (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Motoriset perustaidot ovat edellytys liikunnalliselle aktiivisuudelle. Näihin taitoihin luetaan liikkumis-, tasapaino- ja käsittelytaidot. Motoristen perustaitojen kehittymiseen vaikuttavat muun muassa fyysinen, psyykkinen ...
  • 3-5-vuotiaiden lasten karkeamotoriikan tutkiminen Seinäjoen seudun terveysyhtymän lastenneuvoloissa 

   Jönkkäri, Erja; Ihanamäki, Heidi (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2008)
   Lastenneuvolatyö on Suomessa kuntakohtaista ja kunnilla on valta päättää omasta toiminnastaan. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi vuonna 2004 oppaan neuvolatyöntekijöille toiminnan tueksi ja työn kehittämiseksi. Opas ...
  • 3D-anturin käyttö elintarviketeknologiassa 

   Mark, Daniel (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli muodostaa toteutuksen kautta päätelmä viime aikoina markkinoille saapuneiden 3D-antureiden hyödyllisyydestä elintarviketeknologian sovelluksissa. Sovellus toteutettiin Atria Suomi Oy:n Nurmon ...
  • 3D-elementtien hyödyntäminen musiikkijulkaisujen kansitaiteessa 

   Kauramäki, Tommi (2022)
   Opinnäytetyöni käsittelee musiikkijulkaisuissa käytettävää kansitaidetta, sen historiaa sekä 3D-elementtien suhdetta kansitaiteeseen. Selvitin työssäni, milloin nykyaikainen kansitaide sai alkunsa, koska 3D-elementit ...
  • 3D-hahmon luonti ja ohjaaminen Cave-virtuaaliympäristössä 

   Orava, Peetu (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä työssä on perehdytty 3D-hahmon luonnin eri vaiheisiin, joihin kuuluu suunnittelu Photoshopissa, mallinnus 3ds Maxissa, yksityiskohtien ja tekstuurien luonti ZBrushissa. Mallinnetulle hahmolle on myös luotu ...
  • 3D-mallin ohjaaminen ohjelmoitavalla logiikalla 

   Kangasniemi, Jere (Seinäjoen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä oli aiheena tutkia, kuinka Siemens NX MCD -ohjelmisto voitaisiin yhdistää logiikkaan niin, että logiikalla voitaisiin ohjata MCD-ohjelmassa olevaa 3D-mallia. Työssä käytettiin Siemensin TIA Portal PLC ...