Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

 

Uusimmat viitteet

 • A proposed blue ocean strategy for the metal sheet processing industry : leveraging a funding proposal for sustainable growth 

  Tavakoli, Mehdi (2024)
  This thesis delves into a strategic approach for sustainable growth within the metal sheet processing industry. It emphasizes the development of innovative projects that prioritize cutting-edge solutions while simultaneously ...
 • Experiences of Filipino Immigrant Nurses in Finland 

  Botan, Sucad; Myllys, Katariina (2024)
  Due to the demanding need of healthcare workers in Finland, there has been a growing wave of Filipino nurses immigrating to Finland to work in the Finnish healthcare system. Filipino immigrant nurses may face some difficulties ...
 • Tuotannon kehittämiskohteet - Case lypsykarjatila 

  Hyttinen, Piia (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella lypsytilan tämänhetkistä tuotantoa ja pohtia tärkeimpiä kehittämiskohteita. Kannattavaan maatilan pitoon kuuluu jatkuva kehittäminen ja kehittämisen edellytyksenä on kehittämiskohteiden ...
 • Harvennetun luomutarkastuksen toimintamallin pilottikokeilu 

  Kiili, Essi (2024)
  Euroopan unionin (EU) uuden luomuasetuksen 848/2018 soveltaminen alkoi 1.1.2022. Uusi luomuasetus mahdollistaa harvennetun tarkastuksen toimintamallin vähäriskisillä toimijoilla ja uutta toimintamallia kokeiltiin ensimmäisen ...
 • Vanhempien kokemuksia kehitysvammaisen lapsen muutosta asumisyksikköön 

  Oja, Katja (2024)
  Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miltä oman kehitysvammaisen lapsen muutto asumisyksikköön on vanhemmista tuntunut ja mitkä asiat siihen ovat vaikuttaneet. Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada lisää tietoa ja ...
 • Digital Municipal Service System 

  Imtiaz, Nasif (2024)
  Digital Municipal Service System (DMSS) is an influential segment of e-governance, which provides citizen and business services through authenticity, cost-effectiveness, and social inclusiveness using information technology. ...
 • Vertaistuen merkitys mielenterveyden tukena 

  Mäki-Paavola, Essi (2024)
  Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia Kokemus- ja vertaistoimijat Olkkari ry:n toiminnassa toteutuvaa vertaistukea sekä kävijöiden kokemuksia sen vaikutuksista heidän mielenterveyteensä. Opinnäytetyö on tehty yhteistyössä ...
 • Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen 

  Lampakka, Oona; Tallbacka, Jenni (2024)
  Tämä opinnäytetyö käsittelee lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin haasteita. Opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa tietoa siitä, miten psyykkisesti oireilevaa lasta ja nuorta voidaan tukea. Opinnäytetyön tavoitteena ...
 • Energiatehokkuus ja ekologisuus jauhemaalauksessa 

  Larikka, Matti (2024)
  Tutkimuksen tavoite oli selvittää jauhemaalausprosessin energiankulutuksen muutosta investoinnin avulla energiatehokkaammaksi ja ekologisemmaksi ratkaisuksi. Tavoite oli saada tietoa energiatehokkuuden kasvamisesta. ...
 • ”Ehkä tästä on ollut joskus jotain puhetta…”: riskien käsittelyn prosessi julkisen sektorin kontekstissa 

  Kankaansyrjä, Toni (2024)
  Kun organisaation toiminnassa tapahtuu muutos, on tapahduttava myös oppimista. Tämän tutkimuksen kohteena oli kohdeorganisaation riskien käsittelyn prosessi, joka oli otettu käyttöön vuoden 2024 aikana. Prosessin käyttöönotossa ...
 • Tuotantoharjoittelijan työnkuva tutuksi : Opas tuotantoharjoittelijoille TV-sarjoissa 

  Salmela, Aliina (2024)
  Harjoittelupaikan hakuun ja työtehtäviin liittyy paljon yksityiskohtia ja muistettavia asioita. Useimmat TV-alan harjoittelijat ovat epätietoisia tulevasta työnkuvastaan, sillä työtehtävät vaihtelevat laajasti eri projektien ...
 • Kiinteistöhuollon ja kunnossapitoprosessin kehittäminen 

  Kuusisto, Marko (2024)
  Ruoveden kunnalla on käytössään Buildercom-kiinteistönhallintajärjestelmä, jonka avulla käyttäjät laittavat työpyyntöjä sekä ilmoittavat rakennuksen huoltoa tarvitsevista kohdista. Järjestelmän käyttö on ollut sekä käyttäjillä ...
 • Challenges of Implementing a Circular Economic Model in the Bangladeshi RMG Industry 

  Noman, Abu (2024)
  In Bangladesh, the Ready-Made Garment (RMG) industry is by far the most important one in terms of generating export revenue. Adopting a circular economic model can bring benefits such as reduction of apparel waste, increased ...
 • Maatalouslomittajien työturvallisuuden edistäminen 

  Kasari, Elli (2024)
  Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ja kehittää keinoja työturvallisuuden edistämiseksi Etelä-Pohjanmaan lomituspalveluissa. Työssä keskityttiin erityisesti työtapaturmien vähentämiseen. Tutkimus toteutettiin ...
 • Satamaidon maidon laatukäsikirjan päivitystarpeet 

  Kiili, Vilma (2024)
  Laatukäsikirja on apuväline laadun hallintaan yrityksessä. Laatukäsikirjaan on kirjattu yrityksen säännöt, prosessit sekä tavoitteet. Laatukäsikirjan tarkoitus on ohjata yrityksen toimintaa takaamaan mahdollisimman hyvä ...

Näytä lisää