"Ydinprosessi" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt (Avoin kokoelma)

    • Palvelulaadun tehokkuus ensihoitopalvelussa Etelä-Pohjanmaalla 

      Jokilehto, Jari (2019)
      Tämä opinnäytetyö on toteutettu työelämälähtöisenä kehittämistyönä, jonka tarkoituksena oli kehittää Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ensihoitopalvelun palvelulaadun tehokkuutta ja sen mittaamista. Näkökulmana hypoglykemia- ...