"vaaralliset aineet" - Selaus asiasanan mukaan Opinnäytetyöt

  • Pientalon purkuohjelma 

   Loppi, Jere (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia pientalon purkuohjelma pientalokohdetta varten. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää purkutyömenetelmiä sekä syntyvien jätteiden määriä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää ...
  • Sähkömoottoripyörän kuljetuksen suunnittelu 

   Sainio, Petri (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli sähkömoottoripyörän kuljetuksen suunnittelu, joka tehtiin RMK Vehicle Corporation Oy:n toimeksiantona. Toimeksiantajalla oli tarve sähkömoottoripyörän kuljetusyksikön suunnitelmalle, joka ...